Ελιά - πυρηνοτρήτης

Αρ. Δελτίου: 06/31-05-2013

ΕΛΙΑ

I. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΊΉΣ

Ξεκίνησε η β'πτήση του εντόμου του πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές. Αναμένεται η έξοδος του εντόμου και στις όψιμες περιοχές. Παρατηρήθηκε μια πρωιμότητα 7 ημερών σε σχέση με την περσινή καλλιεργητική περίοδο. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την δραστηριότητα του εντόμου.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

- 04 -05 Ιουνίου στις πρώιμες περιοχές και στη Σαμοθράκη

- 06 -07 Ιουνίου στις μεσοπρώιμες περιοχές και

- 09- 10 Ιουνίου στις όψιμες περιοχές.

Το κριτήριο πρωιμότητας και οψιμότητας σε κάθε περιοχή να γίνει με βάση το βλαστικό στάδιο της ελιάς, ψεκάζοντας όταν ο καρπός της ελιάς έχει αποκτήσει μέγεθος 3-5 χιλιοστά.

Οι παραπάνω ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από 15 ημέρες.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικό προϊόντα για την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη σύμφωνα με τη λίστα που σας

έχουμε αποστείλει με το υπ' αριθ. 2/13-3-2013 Τεχνικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας.

I Ι.ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες και σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα της παρλατόριας ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά, συνίσταται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Εάν έγινε καταπολέμηση της παρλατόριας προανθικά με εντομοκτόνο, ρυθμιστή ανάπτυξης, δεν απαιτείται ψεκασμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Εάν έγινε ψεκασμός από τους ελαιοπαραγωγούς τις προηγούμενες 5-6 ημέρες για τον πυρηνότρητη της καρπόβιας γενιάς, όπου οι πληθυσμοί του εντόμου ήταν μηδενικοί , θεωρούμε απαραίτητο να γίνουν οι συνιστώμενοι ψεκασμοί σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο της υπηρεσίας μας.

2. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

Ο

Προϊστάμενος Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή

Διαβάστηκε 1355 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Ιουνίου 2013 14:23

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή