Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απαγόρευση φυτεύσεων οιναμπέλων

Στα πλαίσια ενημέρωσης σχετικά με τις φυτεύσεις αμεπελώνων, με οινοποιήσιμες ποικιλίες εκτάσεως μεγαλύτερης του ενός (1) στρέμματος, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

-Απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες έως τις 31-12-2015.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που καλύπτονται από Νέα Δικαιώματα Φύτευσης ,από Δικαιώματα Αναφύτευσης ή από δικαιώματα που προέρχονται από το Εθνικό Αποθεματικό σύμφωνα με την αρ.286839/2-4-2009 ΚΥΑ.

-Κάτοχοι εκτάσεων οι οποίες έχουν φυτευθεί χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά την 31-8-1998, υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν προβούν αμέσως στην εκρίζωση, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200€/στρ., που ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου, μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

-Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το τέλος του τρυγητού και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής στην Δ/νση Αγροτ. Οικον.& Κτην/κης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας, στο Τμήμα Φυτ. & Ζωικής Παραγωγής, Τηλ:.2551357181

Διαβάστηκε 1098 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012 13:05

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή