Διοικητική Ενημέρωση

Ανακοινώσεις για την στελέχωση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ν. Αίγαίου - Μετατάξεις στους Δήμους Αθηνών Πειραιά

Αναζήτηση Διοικητική Ενημέρωση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή