Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πίνακας 1

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πρόσκληση 2η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πίνακας 2

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πρόσκληση 3η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πίνακας 3

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πρόσκληση 4η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πίνακας 4

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πρόσκληση 5η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πίνακας 5

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πρόσκληση 6η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Πίνακας 6

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή