Περιφερειακό Συμβούλιο

2012 Aπόφαση 253η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 11 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 253/ 2012
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση αιτήσεων για τοποθέτηση, ανακλήσεις και μεταβιβάσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στην Π.Ε.Δράμας.

 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) των άρθρων 163 ,94 & 282 του N. 3852/2010 β) Του άρθρου 11 του ΠΔ 51/2006

                      

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     Εγκρίνει :

1. Την προσωρινή ανάκληση των παρακάτω έντεκα (11) αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαικών Αγορών Π.Ε Δράμας.

2α). Tην μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του κ.Μυλωνά Νικόλαου του Γεωργίου στο υιό του κ. Μυλωνά Κωνσταντίνο του Νικολάου

2β). Tην μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της κας Παπακώστα Αναστασίας του Γεωργίου στην κουνιάδα της κα Ζερβοπούλου Χρυσούλα του Γεωργίου

Οι ανωτέρω πληρούν τους όρους σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

3. Το υπ’αριθμ. 2/ 12-06-2012 συνημμένο Πρακτικό της πενταμελούς Επιτροπής ΠΕ Δράμας για την τοποθέτηση πωλητών στις Λαϊκές Αγορές της Δράμας καθώς και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 253 /2012

Διαβάστηκε 828 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 13:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 255η 2012 Aπόφαση 254η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή