2012 Aπόφαση 7η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  1 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 7/ 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.963,42 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Γρανίτη (θέση Μιρνότου) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.

 

      Στην Κομοτηνή σήμερα 11 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 29 / 3 - 1 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2. Σαλήμ Σεβγκή 25. Ματζιάρης Αντώνιος
3. Νικολαίδης Ιωάννης 26. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
4. Ούστογλου Γεώργιος 27. Σερεφια Σουλτάνα
5. Μουμίν Καάν   28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
6. Τελλίδης Ιωάννης 29. Πατήρας Νικόλαος
7. Βαβίας Σταύρος 30. Παυλίδης Γεώργιος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 31. Καραβάς Κωνσταντίνος
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 32. Πέτροβιτς Δημήτριος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 33. Μπαλίκας Ανδρέας
11. Σαλτούρος Δημήτριος 34. Γαλαζούλας Χρήστος
12. Χαϊτίδης Δημήτριος 35. Καβαρατζής Σταύρος
13. Γερομάρκος Γεώργιος 36. Μπαράν Μπουρχάν  
14. Σιακήρ Αϊχάν 37. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη 38. Mαρκόπουλος Θεόδωρος
16. Oυζούν Ιρφάν 39. Παπαδόπουλος Κίμων
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 40. Μωυσίδης Παναγιώτης
18. Μαραγκού Γεωργία 41. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 42. Αραμπατζής Αθανάσιος
20. Τσολάκ Σουάτ 43. Τρέλλης Χρήστος
21. Γκουγκουσκίδου Μαρία 44. Ποτόλιας Χρήστος
22. Κανελάκης Ιωάννης 45. Χαρίτου Δημήτριος
23. Ζιμπίδης Γεώργιος  46. Μακρής Αθανάσιος    

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Παπαθανάκης Σταύρος
2. Χατζή Μεμίς Τουρκές  

 

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 49 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 1707/13-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε Δράμας με   το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος :

   Η παραπάνω έκταση βρίσκεται στην περιοχή του Δ. Δ. Γρανίτη του νομού Δράμας (θέση «Μιρνότου»), σε απόσταση 4000μ βορειοανατολικά του Δ. Δ. Γρανίτη.

Η περιοχή που πρόκειται να γίνουν οι ερευνητικές εργασίες, είναι ορεινή ημιορεινή δασική έκταση, με κλίση της τάξης του 30-35%, σε υψόμετρο 1020 -1120 μέτρων. Η βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή αποτελείται κυρίως από πρίνο και γενικά κυριαρχεί η θαμνώδης βλάστηση.

Για την έρευνα προβλέπεται η δημιουργία ενός μετώπου εξόρυξης στο νότιο τμήμα της έκτασης πλάτους 5 μέτρων και ύψους 4μέτρων, με προσχώρηση στα 5 μέτρα περίπου. Το μέτωπο εξόρυξης θα χωριστεί σε δύο βαθμίδες ύψους 2μ. περίπου η κάθε μία. Σκοπός είναι η εξόρυξη ορισμένων όγκων, συνολικού όγκου 10m3. Οι εξορυγμένοι όγκοι θα υποβληθούν σε βιομηχανικές δοκιμές για την αντοχή τους, κοπή, στίλβωση κλπ, για να διαπιστωθεί αν πρέπει να γίνει η εκμετάλλευση του λατομείου ή όχι.

   Η απόθεση των στείρων υλικών που θα προκύψουν από τις ερευνητικές εργασίες θα γίνει μέσα στην παραχωρημένη έκταση, κοντά στο μέτωπο των ερευνητικών εργασιών.      

Η πρόσβαση στην περιοχή έρευνας θα γίνει από λατομικό χωματόδρομο που είναι διανοιγμένος και διέρχεται ανατολικά της έκτασης .

Όσον αφορά στην αποκατάσταση, αυτή θα αρχίσει μετά το τέλος των ερευνητικών εργασιών (σε περίπτωση που από την έρευνα κριθεί μη συμφέρουσα η εκμετάλλευση του λατομείου).

Σε πρώτη φάση ο χώρος ερευνητικών εργασιών θα διαμορφωθεί κατάλληλα με μηχάνημα, και στην συνέχεια ο χώρος θα καλυφθεί με φυτική γη πάχους 30 cm περίπου, και θα φυτευτούν φυτάρια μαύρης πεύκης για την αναδάσωση,   σπάρτου για την αναθάμνωση και σπορά ψυχανθών για την αναχλώαση.

Όσον αφορά τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχουν αντίρρηση για την έρευνα μαρμάρου, στην εν λόγω έκταση σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθ. Τεχν. Ελέγχου, Τμήμα Τεχν. Υποστήριξης και Φυσ. Πόρων της Περιφέρειας Ανατ.- Μακεδ- Θράκης που επισυνάπτεται ενώ η Τ.Υ.Δ. Κ. Νευροκοπίου δεν απάντησε.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τη μέθοδο αποκατάστασης που προτείνει η μελέτη.

Οφείλουμε όμως να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :

  • ΆΜΕΣΑ μετά την άδεια έρευνας, πρέπει να δημιουργηθεί περιμετρική πράσινη ζώνη προστασίας.
  • Πρέπει να γίνουν μόνο οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές και απομάκρυνση του εδάφους, ούτως ώστε η επέμβαση στην βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή αυτή να είναι η μικρότερη δυνατή.
  • Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε τα στείρα να συγκρατηθούν κοντά στην εκσκαφή και εντός του παραχωρημένου χώρου του λατομείου, λόγω των σχετικά μεγάλων κλίσεων του εδάφους στην περιοχή.
  • Να μην αποτεθούν στείρα σε ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή και να μην γίνουν επεμβάσεις σε αυτά, που να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά τους.
  • Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών, στο δάπεδο της λατομικής έκτασης και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.

  • Εάν η έρευνα αποβεί αρνητική, η αποκατάσταση του χώρου πρέπει να είναι άμεση.
  • Μετά το τέλος της έρευνας ,τα στείρα πρέπει να επανατοποθετηθούν μέσα στις εκσκαφές, στη συνέχεια να προστεθεί επιφανειακά εδαφικό υλικό (πάχους τουλάχιστον 0,5μ) και να γίνουν φυτεύσεις με τα είδη που προτείνονται από την μελέτη και υπάρχουν και σήμερα στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής.
  • Αποκατάσταση πρέπει να γίνει και στις θέσεις προσωρινής απόθεσης των στείρων, αφού αυτά επανατοποθετηθούν στην εκσκαφή, μετά το πέρας των εργασιών, σε περίπτωση που στις θέσεις αυτές υπήρχε βλάστηση .
  • Όσον αφορά τον δρόμο προσπέλασης εντός του λατομείου, πρέπει να αποκατασταθεί και να γίνει φύτευση εκατέρωθεν της οδού.

                                                                        

       To Περιφερειακό   Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του N.3010/2002.

                                      

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                           ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 46 ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ

 

     Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε., για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.963,42 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Γρανίτη (θέση Μιρνότου) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας, του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου,όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

 

   Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Xρήστος ,Ποτόλιας Χρήστος, Μακρής Αθανάσιος, διότι είναι κατά της έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων επίσης θεωρούν ότι η έρευνα της ανωτέρω εταιρείας δεσμεύει μεγάλη έκταση.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 7 /2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές (απών)
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος (απών)  
40.Πατακάκης Ανάργυρος
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   (απών)
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 787 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 8η 2012 Aπόφαση 6η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή