Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 354

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 355/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του πνευματικού κέντρου Μητρόπολης Δράμας».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη της Κ/Ξ Ε.Δ.Ε.Κ.Α.Τ. Α.Ε. - ΔΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση έξη τοις εκατό (6%), ως αναδόχου του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του πνευματικού κέντρου Μητρόπολης Δράμας». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 355/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 382 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 353 2012 Απόφαση 355 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή