Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 230

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 230 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ του 54ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΘΑΣΟΥ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού της ΠΑΜΘ, με το υπ’ αριθμ. Α9/156/17-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο Φεστιβάλ στην Βόρεια Ελλάδα. ΄Εχουν παρέλθει 54 χρόνια από την πρώτη παράσταση αρχαίου δράματος και συνεχίζει να είναι ο τόπος συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού τόπος λατρείας του θεάτρου και των τεχνών. Στα πλαίσια του 54ου Φεστιβάλ Φιλίππων –Θάσου πρόκειται να πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες αφιερωμένες στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Η μεν πρώτη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, σηματοδοτεί την έναρξη του φεστιβάλ στις 2 Ιουλίου, η δε δεύτερη με την συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη, στην λήξη του στις 20 Αυγούστου. Για την πραγματοποίηση των δύο ανωτέρω δράσεων η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προτίθεται να αναλάβει το κόστος μετακίνησης των συντελεστών και καλλιτεχνών από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα και αντιστρόφως. Συμβάλλοντας στην τόνωση της πολιτιστικής – τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κάλυψη μέρους των δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1.700,00Ευρώ,σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα -0072- Κ.Α.Ε. – 0844- οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ του 54ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΘΑΣΟΥ και την κάλυψη μέρους των δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1.700,00Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα -0072- Κ.Α.Ε. – 0844- οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 230 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 402 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 13:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 229 2011 Απόφαση 231 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή