Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

1ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

 

 

                                     sima black

Ελληνική Δημοκρατία

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας   Ξάνθης

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

………………………………………………………………

Ταχ.Δ/νση                :Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.                :67.100 – Ξάνθη

Πληροφορίες            : Στεργιανόπουλος Ν

Κοντόλια Αναστασία – Μουλαρά Αγγελική

               Τηλέφωνο             : 2541 3 50191

               Fax                       : 25410 63167

E-mail                       : u13722@minagric.gr  

  

   

ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 


Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα όλους τους ενδιαφερόμενους βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής ευθύνης σας , με αναρτήσεις του συνημμένου δελτίου σε κεντρικά σημεία, διανομή αντιτύπων στα σημεία συνάθροισης των παραγωγών κ.λ.π..                        


1 ο   ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με βάση τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης από γεωπόνους της Υπηρεσίας μας , απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας, το παρακάτω 1ο τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας με στόχο την ενημέρωση τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο .

...........................................................................................................................................................

Οι βαμβακοφυτείες στην Περιφερειακή μας Ενότητα είναι σχετικά όψιμες και βρίσκονται στον 7ο – 8ο κόμβο ανάπτυξης . Έχουμε την εμφάνιση των πρώτων χτενιών και έχει ξεκινήσει η άνθιση . Μετά την παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων τον μήνα Μάϊο ακολούθησε μία περίοδος ζέστης και ανομβρίας τον μήνα Ιούνιο .Τόσο για το πράσινο σκουλήκι όσο και για το ρόδινο σκουλήκι έχουμε παρατηρήσει ότι έχει αρχίσει η πτήση των ακμαίων της πρώτης γενεάς. που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, περίπου . Η γενιά αυτή δεν αναπτύσσει συνήθως σημαντικούς πληθυσμούς και οι όποιες ζημιές εμφανιστούν στα καρποφόρα όργανα, υπάρχει καιρός να αναπληρωθούν. Επίσης παρατηρήθηκε σποραδικά , κατά κηλίδες , κυρίως στα κεφαλάρια , σε κάποια αγροτεμάχια και η παρουσία τετράνυχου .

H ορθή πρακτική υπό προϋποθέσεις είναι να μην επέμβουμε με βάση την έναρξη των πτήσεων αλλά να αφήσουμε την θανάτωση του πράσινου ,ρόδινου σκουληκιού , στην βιολογική δραστηριότητα των φυσικών εχθρών του (ωφέλιμα έντομα) οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύμφες του και συνέχεια παρακολουθείται η καλλιέργεια κατά την πρώτη περίοδο μέχρι την καρπόδεση (χτένια), για την διαπίστωση ύπαρξης ή όχι αυγών και προνυμφών .

…………………………………………………….……………………………………………….

Επιβάλλεται η επιστάμενη παρακολούθηση από τους παραγωγούς της εξέλιξης του πληθυσμού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού αλλά και του τετράνυχου. Πρέπει να ελέγχουν τις φυτείες τους για το ενδεχόμενο κάποιας σημαντικής προσβολής.

Σε χημικό ψεκασμό να προχωρούν, μόνο στην περίπτωση που η πληθυσμιακή πυκνότητα του επιβλαβή οργανισμού ξεπεράσει τα κατώτατα όρια επέμβασης .

………………………………………………………………………………………………………

Για το Πράσινο σκουλήκι στο Βλαστικό στάδιο : Στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας -1η γενεά διάρκειας μέχρι περίπου τέλος Ιουλίου – ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του πράσινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα   ορίζεται όταν βρίσκουμε 6 – 8 νεαρές προνύμφες ( 1ου και 2ου σταδίου μήκους μέχρι ΄1 εκατοστό κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μία νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους 1 ενός μέτρου .

 Για το Ρόδινο σκουλήκι στο Βλαστικό στάδιο : Στάδιο ανθοφορίας – ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του ρόδινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα   ορίζεται όταν παρατηρούμε προσβολή 20% στα άνθη με την εμφάνιση μορφής ροζέτας .

Για τον τετράνυχο στο Βλαστικό στάδιο : Στάδιο της εμφάνισης των πρώτων χτενιών και μετά όταν προκαλείται φυλλόπτωση και όταν η δειγματοληψία εμφανίζει τετράνυχο κατά μέσο όρο στο30%-50% των φύλλων του δείγματος .

Αν χρειαστεί να γίνουν, σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις , ψεκασμοί αυτή την περίοδο, συνίσταται να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία εκλεκτικών εντομοκτόνων, φιλικών προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον και αποτελεσματικά όπως τα εγκεκριμένα βιολογικά και όσα εγκεκριμένα για την βαμβακοκαλλιέργεια φυτοφάρμακα υπάρχουν.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και μόνο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής , της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς , τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας .

Η χρήση αυτή την περίοδο μη εκλεκτικών ευρέως φάσματος φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταστρέφει τα ωφέλιμα και είναι δυνατόν να προκαλέσει αύξηση του τετράνυχου. Ακόμη οι παραγωγοί πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και ασφάλειά τους και να ειδοποιήσουν σχετικά τους μελισσοκόμους για την απομάκρυνση των κυψελών τους.

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά οι μη αναγκαίοι ψεκασμοί, γιατί εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα που έχουν τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού. Επιδίωξή μας είναι, να φθάσουμε στον Αύγουστο με τους λιγότερους δυνατόν ψεκασμούς με εντομοκτόνα και συνεπώς με διασωσμένα τα ωφέλιμα έντομα. Και τότε να αξιοποιήσουμε, αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο των ωφέλιμων εντόμων για την αντιμετώπιση της δεύτερης γενιάς του σκουληκιού, που θα εμφανισθεί στις αρχές Αυγούστου και η οποία είναι καταστρεπτική ιδίως στις χρονιές που αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι βαμβακοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και στο Τμήμα   Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

                                     ………………………………………………………………

Ταχ.Δ/νση        :Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.       :67.100 – Ξάνθη

Πληροφορίες : Στεργιανόπουλος Ν.    

Κοντόλια Αναστασία – Μουλαρά Αγγελική    

                                               Τηλέφωνο       : 2541 3 50191

                                               Fax                  : 25410 63167

E-mail               : u13722@minagric.gr  

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής

 

Γεωπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

 

¨      ΕΑΣ Ξάνθης

 

¨      Δημοτικά Διαμερίσματα Ν. Ξάνθης

Έδρες τους

 

¨      Καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων και αγροτικών εφοδίων Ν.      Ξάνθης, Πτυχιούχων γεωπόνων και Τεχνολόγων γεωπόνων

 

¨      Ένωση Νέων Αγροτών Ν. Ξάνθης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

¨      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Φυτ. Παραγωγής

Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων

 

¨      Περιφερειακό Κέντρο Προστ.Φυτών & Ποιοτ. Ελέγχου

Καβάλα

 

¨      Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής Κομοτηνή

 

¨      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

 

¨      Αγροτ. Μελισσοκομικό Συν/σμό Ν. Ξάνθης

Διαβάστηκε 1735 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012 12:18

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή