Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

sima black

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ    

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ξάνθη 23/02/2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος με την 800/19605/17-02-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν στη δράση 1.2.«Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214.

Στόχος της παραπάνω δράσης είναι η προστασία των φυσικών πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων, η βελτίωση της ευζωίας των ζώων και η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

  • Πεδίο εφαρμογής

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα.

Τομείς Παρέμβασης

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα:

α) Αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

β) Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

γ) Βοοειδή με κρεοπαραγωγική /διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

για τα οποία υπάρχει βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης

  • Δικαιούχοι

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης με αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους

γ. νομικά πρόσωπα με αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους.

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24/02/2012 έως 30/03/2012.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και διαρκεί πέντε έτη.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης( γραφείο 310 τηλ 2541350185, 2541350182 ) ή στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της αιρετής Περιφερείας Α.Μ.Θ. ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμές στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.minagric.gr , www.agrotikianaptixi.gr και www.et.gr καθώς και στους φορείς που θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης.

Διαβάστηκε 2278 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012 10:40

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή