Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Αύξηση προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας   ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει εκδοθεί η αρ. 22151/5-11-2014 Υπουργική Απόφαση  «3η Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β’/2013)   ‘’2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’».

Με την εν λόγω  Υπουργική Απόφαση αυξάνεται ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014 βάσει της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης (ΚΥΑ 704/2008) και κατανέμεται κατά Περιφέρεια, όπως φαίνεται στον Πίνακα Α. που ακολουθεί,  προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο 112 όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι νέοι γεωργοί της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014 που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω Μέτρο.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013, το παρόν έγγραφο καθώς και άλλα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/ - Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" - 2η Πρόσκληση – “ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ’’

 

 

Παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες του παρόντος να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.

 

Διαβάστηκε 2506 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή