Παραχωρήσεις Γης

Παράταση ισχύoς της αριθ. 149/7-1-2019 με ΑΔΑ:ΨΩΥ47ΛΒ-Σ7Ξ απόφασης του Περιφερειακού Συμβούλου Δράμας για άλλα πέντε (5) έτη.

Παράταση ισχύoς της αριθ. 149/7-1-2019 με ΑΔΑ:ΨΩΥ47ΛΒ-Σ7Ξ απόφασης του Περιφερειακού Συμβούλου Δράμας για άλλα πέντε (5) έτη.

Διαβάστηκε 56 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή