Παραχωρήσεις Γης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη που αφορά παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με αρ. πρωτ. 47314/2153/14-02-2024 και με ΑΔΑ: 9ΗΟΥ7ΛΒ-33Κ καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Διαβάστηκε 67 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή