Παραχωρήσεις Γης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δύο αποφάσεις που αφορούν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου
1) την με αρ. πρωτ. 295521/15350/26-09-2023, με ΑΔΑ: ΨΡΗ17ΛΒ-89Ξ καθώς
και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου και
  2) την με αρ. πρωτ. 295518/15349/26-09-2023, με ΑΔΑ: 6ΡΟ17ΛΒ-ΑΩ1 καθώς
και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου

Διαβάστηκε 116 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή