Παραχωρήσεις Γης

Παράταση ισχύoς της αριθ. 13064/13-07-2018 με ΑΔΑ:ΨΙΤΚ7ΛΒ-ΛΔΛ απόφασης του Περιφερειακού Συμβούλου Δράμας για άλλα πέντε (5) έτη

Παράταση ισχύoς της αριθ. 13064/13-07-2018 με ΑΔΑ:ΨΙΤΚ7ΛΒ-ΛΔΛ απόφασης του Περιφερειακού Συμβούλου Δράμας για άλλα πέντε (5) έτη

Διαβάστηκε 113 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή