Παραχωρήσεις Γης

Απόφαση με αρ. πρωτ. 106780/5293/12-04-2022, με ΑΔΑ: 9Θ2Η7ΛΒ-ΜΩΩ που αφορά παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Απόφαση με αρ. πρωτ. 106780/5293/12-04-2022, με ΑΔΑ: 9Θ2Η7ΛΒ-ΜΩΩ που αφορά παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Διαβάστηκε 172 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή