Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΦΙ7ΛΒ-ΠΤ7) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (124) ΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΑΙΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Διαβάστηκε 132 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή