Προκηρύξεις ΠΕ Ροδόπης

Ανοικτός, μειοδοτικός (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Διαβάστηκε 28 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 14:06

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή