Προκηρύξεις ΠΕ Ξάνθης

"Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021"

Η Περιφέρεια  Α.Μ.Θ. προκηρύσσει  βάσει της αρ.  308/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021», του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 2.480.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα, δικαίωμα προαίρεσης και Φ.Π.Α.). Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης είναι 1.488.000,00€ (με ΦΠΑ) ενώ η εκτιμώμενης αξία της προαίρεσης είναι 992.000,00€ (με ΦΠΑ)

Διαβάστηκε 191 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή