Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΜΘ

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποπεράτωση των εργασιών στην πτέρυγα 6 της Παιδόπολης Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ5223408 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025»

Διαβάστηκε 33 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή