Έργα ΈΣΠΑ 2014-2020

Έγκριση διορθωτικού Κτηματολογικού Πίνακα των εικαζόμενων ιδιοκτητών και των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά, λόγω της κατασκευής του φράγματος Ιασίου

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή