Διαβούλευση

Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ με α.π. 492/18-2-2013 (ΑΔΑ :ΒΕΥ8ΟΡ1Υ-1Ε5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμό 212018/13-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΙ9ΟΡ1Υ-Β4Ι) του έργου

Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Μοσδέλη, ισχύος 1,54ΜW και των συνοδών έργων σε αυτό έργων, στην Τ.Κ. Σιδηρόνερου, Δήμου Δράμας, ΠΕ Δράμας, ως προς τη θέση της διάταξης του ιχθυοδιαδρόμου.

Διαβάστηκε 93 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 08:43

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή