Διαβούλευση

Μ.Π.Ε. του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,2MW και συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 12,0MW στις θέσεις «ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ»,

«ΤΡΟΥΛΟΣ - ΕΥΡΥΔΙΚΗ», «ΤΡΟΥΛΟΣ» και «ΟΡΦΕΑΣ - ΛΥΚΟΡΕΜΑ», εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αρριανών και Μαρώνειας – Σαπών, της Π.Ε. Ροδόπης και των συνοδών τους έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης με τον υφιστάμενο Υ/Σ «ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ».

Διαβάστηκε 242 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή