Διαβούλευση

Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με α.π. της υπ’ αριθμό 2129/03-09-2020 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

ισχύος 14MW, στη θέση «ΦΡΟΥΡΟΣ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομοτηνής, της Π.Ε. Ροδόπης, ως προς τον τύπο και τον αριθμό των ανεμογεννητριών, την εγκατεστημένη ισχύ και τα συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης

Διαβάστηκε 185 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή