Διαβούλευση

Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας: Συγκρότημα δυο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 6,6MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6,0MW στις θέσεις «ΜΥΤΑΚΑΣ 1» και «ΜΥΤΑΚΑΣ 2»

και συνοδά έργα βελτίωσης οδοποιίας, πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου.

Διαβάστηκε 165 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή