Διαβούλευση

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 110MW και συνολικής χωρητικότητας 440MWh» στη θέση «ΓΡΑΝΙΤΗΣ» του Δ. Αρριανών της Δ. Ε. Αρριανών της Π. Ε. Ροδόπης

Διαβάστηκε 96 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή