Διαβούλευση

ΜΠΕ αναφορικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 65606/28.9.1993 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του τμήματος«Παράκαμψη Καβάλας(13.1–13.7)»της Εγνατίας Οδού(όπως ισχύει), ως προς την οριστική θέση και σχεδιασμό του μετωπικού σταθμού διοδίων Καβάλας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ αναφορικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 65606/28.9.1993 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «Παράκαμψη Καβάλας (13.1 – 13.7)» της Εγνατίας Οδού (όπως ισχύει), ως προς την οριστική θέση και σχεδιασμό του μετωπικού σταθμού διοδίων Καβάλας και των πλευρικών σταθμών διοδίων Α/Κ Αγ. Σύλλα στο Νομό Καβάλας.
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.
Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2003277429).

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ της Καβάλας με αριθ. πρωτ.: ΔΔ 2223/18-6-2020.

Κομοτηνή 18 -6 -2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΘ

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 432 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 13:16

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή