Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Διαβούλευση του «Interreg NEXT Black Sea»

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ, Dr Αλέξης Πολίτης συμμετείχε στη διαβούλευση του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος «InterregNEXTBlackSea» που  διεξήχθη διαδικτυακά την Πέμπτη 11/2/2021.

   Στην εν λόγω τηλεδιάσκεψη αναλύθηκαν 4 θεματικές ενότητες:

 • μια εξυπνότερη Ευρώπη
 • μια πιο πράσινη Ευρώπη
 • μια κοινωνικότερη Ευρώπη
 • καλύτερη κυβερνητική συνεργασία για την Ευρώπη

   Η συζήτηση εξελίχθηκε σε 3 επίπεδα:

 • Επισημάνθηκαν:
 • οι ανάγκες της περιοχής και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν
 • ο σκοπός του Έργου, που αφορά στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις γεωργικές περιοχές
 • οι κύριες δραστηριότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αναγνώριση των προϊόντων και την εκπαίδευση και δικτύωση των αγροτών
 • η σφαιρική εικόνα της εδαφικής ανάλυσης σε σχέση με τη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος, τη δομή και το στρατηγικό του πλαίσιο
 • Αξιολογήθηκαν οι θεματικές ενότητες βάσει ερωτηματολογίων και πραγματοποιήθηκε διάλογος για νέες ιδέες με σκοπό τη ένταξή τους στο νέο προγραμματικό πλαίσιο 2021-2027.
 • Ολοκληρώθηκαν τα συμπεράσματα του διαλόγου και ανακοινώθηκε η τελική αξιολόγηση, η οποία έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την εξυπνότερη Ευρώπη, κατόπιν την κοινωνικότερη, την πιο πράσινη και τέλος την καλύτερη κυβερνητική συνεργασία για την Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίρους που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εμβαθύνει στις προαναφερθείσες κατευθυντήριες πολιτικές ενίσχυσης.Η κατεύθυνση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια στόματος κ. Πολίτη, είναι στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς της έξυπνης και της πράσινης ανάπτυξης. Άλλωστε η Περιφέρειας μας στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του  «CBCBLACKSEABASIN 2014-2020» υλοποιεί  το έργο με ακρωνύμιο DACIATBSB-461 που αφορά στη «Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» με προϋπολογισμό για την ΠΑΜΘ:  96.816,81 €, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο των εταίρων ανέρχεται στο ύψος των 682.923,57 €

 

Δρ. Αλέξης Κ. Πολίτης

 • Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαικών Προγραμμάτων ΠΑΜΘ
 • Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ
 • Μέλος ΔΣ Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΑΜΘ
Διαβάστηκε 516 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Τμήμα Πληροφορικής Κομοτηνής

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή