Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Θέμα: Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 23-4-2013αίτηση της Ι. ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΗΣ &ΥΙΟΣ Ο.Ε. για ανανέωση άδειας λειτουργίας

           β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.113/οικ.1283/29-4-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

1. Πλαίσιο ελέγχου – επιθεώρησης – Νομοθεσία : Ν. 3982/2011, αρθ.26,παρ.1 (ΦΕΚ Α 82/2011) και Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12, αρθ.9 (ΦΕΚ Β 158/2012)

2. Ημερομηνία ελέγχου – επιθεώρησης : 29/4/2013

3. Επιχείρηση υπό έλεγχο – επιθεώρηση :

Επωνυμία : Ι. ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

   Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία επεξεργασίας & τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

   Διεύθυνση : 3Ο χλμ. ΕΘ. Οδού Κομοτηνής – Αλεξ/πολης

   Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008): 10.39

   Βαθμός όχλησης: ΜΕΣΗ

   Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Β

4. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Τήρηση των όρων της υπ. αριθ. ΔΑ/Φ14.113/661/2-6-2008 ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθ. 1234/23-4-2013 αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας.

5. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης : Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές στον μηχανολογικό εξοπλισμό που αποτυπώνεται στα θεωρημένα με την υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.113/661/2-6-2008 ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σχεδιαγράμματα και επομένως απαιτείται να υποβληθούν νέα σχεδιαγράμματα που να αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

 

2. Παναγιώτης Ψάλτης

 

                                                                           Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

                                                                           Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

                                                                                       Παντελής Δελίδης

                                                                              ΠΕ Χημικών Μηχανικών

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (pdf)

Διαβάστηκε 1690 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή