Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013) σε βάρος της κας ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑΣ

Περίληψη Απόφασης (άρθρο 24, παράγραφος 2 του Ν. 4177/2013)

ΘΕΜΑ : «Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ  Α΄ 173-08.08.2013)».

    Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/519-1/24-02-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, με ΑΔΑ: 6ΒΛΥ7ΛΒ-0Φ8, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε βάρος της κας. ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑΣ, με επαγγελματική δραστηριότητα «Φωτοτυπίες- Δακτυλογραφήσεις- Διαχείριση κοινοχρήστων - Μεσιτείες» επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην πολυκατοικία, Παριανού αρ.8 στη Κομοτηνή, στις 16/12/2014, από κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, διαπιστώθηκε διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 88 της ΚΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»  (ΦΕΚ 2090Β΄/31.07.2014). 

Διαβάστηκε 978 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή