Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Ο.Ε.

Σχετ.: α) Η από 21-04-2015 αίτηση- γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου- αρτοποιείου.
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ17.349/1567/17-06-15 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β΄ 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 18-06-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης : 
Επωνυμία : ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Ο.Ε.
Είδος εγκατάστασης: Αρτοποιείο
Διεύθυνση : Εφέσου αρ.1 & Ρήγα Φεραίου 
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.71

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 8,00Kw Θερμική: 2,0 KW
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 19
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται 
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, ομάδα 9η, α.α. 22
Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):
Υπάγεται
Αρτοκλίβανος:
Ένας (1) επιφανείας με 4 ορόφους 
Παραγωγικότητα:
2112,0 Kg / 24ωρο
Είδος καυσίμου / ενέργεια:
Πετρέλαιο
Κατηγορία Πυρασφάλειας
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ90Β΄/2006) Κατηγορία: (Αα)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης : 
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/Φ17.1/706/11-03-2015 Ερωτηματολογίου και των κατατεθέντων σχεδιαγραμμάτων.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης : 
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν δηλωθεί. Διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της εγκατάστασης υπήρχαν πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής. Ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο – αρτοποιείο δεν μπορεί να παράγει είδη ζαχαροπλαστικής. 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 1123 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή