Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Παναγιώτου Ασημένια

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 04-06-2015 αίτηση- γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου- αρτοποιείου (Γ/ΕΙΣ/Φ17.27/1459)

β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ17.27/2173/21-08-15 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώ-

ρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, και

β) Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β΄ 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 21-08-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία : Παναγιώτου Ασημένια

Είδος εγκατάστασης: Αρτοποιείο

Διεύθυνση : οικισμός Άγιοι Θεόδωροι Δήμου Κομοτηνής

Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.71

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια: 27,1 KW Θερμική: 53,0 KW

Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 19

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, ομάδα 9η, α.α. 22

Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):

Υπάγεται

Αρτοκλίβανοι δύο (2):
$11) Επιφανείας με 4 ορόφους (ηλεκτρικός)
$12) Περιστροφικός (με καύσιμο πετρέλαιο)
Παραγωγικότητα:
Σύνολο 4284,4 Kg / 24ωρο ( 3467.2 + 817.2 Kg / 24ωρο)
Είδος καυσίμου / ενέργεια:
Ηλεκτρικό ρεύμα / Πετρέλαιο
Κατηγορία Πυρασφάλειας

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ90Β΄/2006) Κατηγορία: (Αα)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/Φ17.27/1458/4-6-2015 Ερωτηματολογίου και των σχετικών σχεδιαγραμμάτων.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν δηλωθεί.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης


2. Παναγιώτης Ψάλτης

 

Διαβάστηκε 869 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015 14:03

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή