Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Περίληψη της με αριθμό πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/1855/20-07-2015 (ΑΔΑ: 6Ι2Υ7ΛΒ-Ζ5Ζ) απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. : Γ/ΟΙΚ/1855/20-07-2015 (ΑΔΑ: 6Ι2Υ7ΛΒ-Ζ5Ζ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ ( 1000,00 €) σε βάρος της επιχείρησης με την επωνυμία : «ΗΑS ΤΡΟΦΙΜΑ Ο.Ε. ΧΑΣΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με επαγγελματική δραστηριότητα: Εμπορία ειδών διατροφής και με Α.Φ.Μ.: 9992….. αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της επιχείρησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομοτηνής, στις 14-07-2015, από κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, διαπιστώθηκε διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 5 εδ. (γ) του άρθρου 1 της ΚΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090Β΄/31.07.2014).


Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης


ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστηκε 753 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή