Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΑΦΟΙ ΙΜΠΡΑΗΜ – ΣΙΝΑΝ ΜΟΛΛΑ Ο.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 20-4-2015 Υ.Δ. λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με νέο φορέα (αρ.πρωτ. Γ/ΕΞ/Φ14.332/1025-1)
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.332/1588/18-6-15 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 18-6-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΑΦΟΙ ΙΜΠΡΑΗΜ – ΣΙΝΑΝ ΜΟΛΛΑ Ο.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιοτεχνία αλλαντικών
Διεύθυνση : 5Ο χλμ. επαρχ. οδού Κομοτηνής - Ξυλαγανής
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.13
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 29 KW Θερμική: 24 KW
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 3


Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Ομάδα 9η , Νο 2
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αα)
Ατμολέβητες: Όχι
Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):
Δεν υπάγεται
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου της υπ’ αριθμ. ΕΞ/Φ14.332/1025-1/ 20-4-2015 υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με νέο φορέα και των σχεδιαγραμμάτων που έχουν υποβληθεί.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιοτεχνίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Η πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης γίνεται από την επαρχιακή οδό Κομοτηνής – Ξυλαγανής. Ο φορέας δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια υπηρεσία για την συντήρηση της οδού.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση
1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Διαβάστηκε 815 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 11:54

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή