Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/3021-1/17-10-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, με ΑΔΑ: ΩΨΥΨ7ΛΒ-ΗΑΩ, επιβλήθηκε πρόστιμο  πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σε βάρος του κ. ΜΕΜΕΤ Χαμιτιέ του Εφραΐμ με επαγγελματική δραστηριότητα : «Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Ειδών Οικιακής χρήσης και Αναψυκτικών», επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρησή του, 1ο Χλμ. Κομοτηνής – Καρυδιάς 69100 Κομοτηνή, στις 08/10/2014, από κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, διαπιστώθηκαν τα εξής: Διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»  ( ΦΕΚ 2090Β΄/31.07.2014).

     


        Η Προϊσταμένη                                                                       Με εντολή Περιφερειάρχη
του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού                                Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

                                                                                                             α/α

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

     

                                      

Διαβάστηκε 795 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή