Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Ορεστιάδας απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Κτηνιατρικής
β. Τμήμα Αλιείας
γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου
δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

α. Τμήμα Κτηνιατρικής

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του αρθ 3 του ΠΔ 79/2007:
1. 
σφαγείων
2. τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
3. παρασκευασμάτων κρέατος
4. ψύξης - κατάψυξης κρέατος
5. καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
6. ιχθυόσκαλων
7. συσκευασίας αλιευμάτων
8. ψύξης - κατάψυξης αλιευμάτων
9. τεμαχισμού αλιευμάτων
10. ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
11. σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
12. γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
13. τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
14. προϊόντων αυγών
15. τυποποίησης μελιού
16. ψυκτικών αποθηκών

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του Παρ ΙΙΙ της ΚΥΑ 15523/06:
1.
 Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών.
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών.
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
5. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου.
6. Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
8. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
9. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
10. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
11. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών.
12. Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
13. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με δραστηριότητα μεταπώλησης και  όχι   απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
14. Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων  Ζωικών Υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
1.
 μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,2 και 3
2. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2,
3. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 3,
4. μονάδων αποθήκευσης,
5. μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικές  μονάδες,
6. μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων κατηγορίας 2 και 3,
7. μονάδων Βιοαερίου,
8. μονάδων λιπασματοποίησης ,
9. μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
10. Κέντρα συλλογής και μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική  Νομοθεσία. (ΚΑΝ 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ΠΔ 211/06)
1.
 Την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την διάθεση μικρών ποσοτήτων (<10000 τεμαχίων ετησίως)  κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.
2. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων του συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης RASFF  NOTIFICATION και την διαχείριση διατροφικών κρίσεων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
3. Την έγκριση ή καταχώρηση των εμπόρων  ζωικών τροφίμων και τήρηση μητρώου αυτών.
4. Την εφαρμογή  του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων , τον έλεγχο των ανωτάτων  ορίων για κτηνιατρικά φάρμακα ,φυτοφάρμακα και των απαγορευμένων ουσιών στα ζωικά  τρόφιμα  της Περιφερειακής Ενότητας  και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
5. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας  των παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος. 
6. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ή  τα Κτηνιατρικά Κέντρα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς  και των εκτελεστικών μέτρων.
7. Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.
8. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων και την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των  ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
9. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την κτηνιατρική δημόσια υγεία.
10. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
11. Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004  σε συνεργασία με την ΚΑΑ
12. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, την εποπτεία και τον έλεγχο  εφαρμογής των Προγραμμάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
13. Η λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων,
14. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων
15. Η σύσταση η  εποπτεία και ο έλεγχος των επιτροπών εκτίμησης, θανάτωσης, ενταφιασμού(εφόσον προβλέπεται), ανάθεσης εργασιών και παραλαβής έργων επί μεγάλης επιζωοτίας ή κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.
16. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, γραφείων παραγωγικών ζώων  καταστημάτων πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ενδιαιτημάτων των ζώων καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καθώς και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
17. Η έγκριση και καταγραφή εμπόρων μεταφορέων και οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, και η έκδοση ανάλογων αδειών.
18. Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού τιμήματος συγχρονισμού οίστρου και εκτέλεσης Τ.Σ. στα παραγωγικά  ζώα
19. Τη διαχείριση των οικονομικών αντικειμένων του Τμήματος  Κτηνιατρικής, όπως πληρωμές αποζημιώσεις, δαπάνες , είσπραξη κτηνιατρικών τελών και γενικά πάσης φύσεως οικονομικής εργασίας.

Την  κατάρτιση, εποπτεία  και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης
1. Του κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία της  Περιφερειακής Ενότητας και  της μεταφοράς των σφαγίων σε καταστήματα διάθεσης τους και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων,
2. Του ελέγχου της παραγωγής γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται,
3. Την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέσω του συστήματος Traces)  και τις Τρίτες χώρες και την έκδοση όπου απαιτείται κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών.
4. Την διενέργεια κτηνιατρικού επισήμου  ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
5. Την διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγομένων ή εξαγομένων ζωικών τροφίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σχετική υπηρεσία.
6. Την χορήγηση αδείας μεταφοράς  από κτηνιατρικής -  υγειονομικής πλευράς σε οχήματα που μεταφέρουν κρέατα, αλιεύματα και γαλακτοκομικά προϊόντα, και λοιπά  ζωικά τρόφιμα..
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την είσπραξη και απόδοση των τελών Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων που γίνονται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις.
8. Την χορήγηση άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και την τήρηση μητρώου μεταφορέων.
9. Την χορήγηση όποιων  άλλων αδειών προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.
10. Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις ζωοτροφές  ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή διαβίωση τους.
11. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου [χερσαίου, υδροβίου και αμφιβίου],
12. Η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων,
13. Η ανάθεση σε υπαλλήλους ή εργάτες των κτηνιατρικών υπηρεσιακών καθηκόντων υγειονοφύλακα.
14. Η συνεργασία με τα  Αγροτικά Κτηνιατρεία, σε θέματα αρμοδιότητος του «Γραφείου».
15. Η έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων και υποπροϊόντων από τρίτες χώρες και η απαγόρευση εισαγωγής των, χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής ζώντων ζώων και ζωικών  υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες
16. Η έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος Traces
17. Η έγκριση και  η καταχώρηση των εμπόρων ζώντων ζώων
18. Ελέγχει την είσπραξη και απόδοση των τελών που αφορούν, ελέγχους σε ζώντα ζώα, κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα μεταφοράς ζώων.
19. Η μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία ζώων συντροφιάς, και η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων κλπ.
20. Έλεγχος των μητρώων των  Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.
21. Χορήγηση άδειας διακίνησης ζώων.
22. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής, εκτελούν όλα τα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν την Υγεία του Ζωικού κεφαλαίου και των μελισσών, ως και τη διαφύλαξη αυτών από λοιμώδη, μεταδοτικά ή παρασιτικά νοσήματα, τηρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ως και της υγιεινής του κατάστασης, εποπτεύουν και ελέγχουν τη σήμανση των ζώων, την τήρηση των μητρώων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης του κτηνοτρόφου, ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζουν για την προστασία τους, ασκούν τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία, διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πραγματοποιούν έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων, ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες και υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα.

β. Τμήμα Αλιείας

1. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).   
2. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ.420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2040/1992).   
3. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α΄).
4. Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3).    
5. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969
6. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
7. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
8. Κατάρτιση μελετών και προγραμμάτων για ανάπτυξη αλιείας.        
9. Διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιχθυοτρόφων υδάτων. Έγκριση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων διαχείρισης των ιχθυοτρόφων υδάτων. Προγραμματισμός και έγκριση μελετών των αναγκαίων έργων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/197
10. Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρ 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).
11. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 ν.δ. 420/1970).
12. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 ν.δ. 420/1970).     
13. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.       
14. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
15. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
16. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).
17. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρ 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α΄).   
18. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
19. Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).
20. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
21. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).    
22. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
23. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).      
24. Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2).
25. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
26. Παρακολούθηση και λήψη για λήψη μέτρων, σε πάσης φύσεως μολύνσεων και ρυπάνσεων  του υδάτινου περιβάλλοντος και η εισήγηση για λήψη μέτρων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.         
27. Εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετησίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση – εφαρμογή αυτών στη θαλάσσια αλιεία.
28. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
29. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ 232 Α΄).         
30. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.        
31. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 ν.δ. 420/1970).       
32. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 
33. Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α΄ π.δ.433/1977).
34. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
35. Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.        
36. Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.   
37. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.       
38. Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε
39. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.      
40. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
41. Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).   
42. Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.   
43. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α΄).       
44. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
45. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
46. Παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ε.Ε. και Εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας      
47. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.   

γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου

1. Αποστολή δειγμάτων προς:
1.1 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.),
1.2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)
1.3 Γενικό Χημείο του Κράτους
1.4 ΕΦΕΤ
1.5 Άλλους Οργανισμούς
2.Αποφάσεις για τα παθογόνα καραντίνας, που απορρέουν από τις Ειδικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.Έγγραφα προς:
3.1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.2 Μ.Φ.Ι. & Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε
4.Εκθέσεις ελέγχου επισκοπήσεων
5.Διαβίβαση Εκθέσεων ελέγχου για επιβολή κυρώσεων
6.Προτάσεις εκπαίδευσης προσωπικού
7.Αποφάσεις επιβολής μέτρων – κυρώσεων για τη μη τήρηση των μέτρων ποιοτικού &  φυτοϋγειονομικού ελέγχου
8.Κατάταξη, κατά κατηγορία κριτηρίων, των αιτηθέντων παραγωγών  για την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
9.Ονομαστική κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
10. Χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνα
11.Επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
12.Κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, των αιτηθέντων παραγωγών
12.1 Τελική κατάσταση δικαιούχων για την ένταξη
12.2 Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων,  καθώς και στο Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων
13. Καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και  μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων, καθώς και του Προγράμματος εκρίζωσης  αμπελώνων.
14. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. διαφόρων αιτημάτων των οινοποιητικών επιχειρήσεων
14.1    Διαβιβαστικό για χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Μητρώου
14.2   Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
14.3   Προτάσεις & Οδηγίες  αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών
14.4   Αλληλογραφία για την εξέλιξη των καλλιεργειών και των προβλημάτων τους
14.5 ΄Εγγραφα για τη διαχείριση Μητρώων [Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών    (Μ.Ε.Ν.Ο.) –Φυτοϋγειονομικού Μητρώου]
15. Ενημέρωση – Εκπαίδευση αγροτών σε θέματα φυτοπροστασίας & χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
16. Ενημέρωση, έλεγχοι, οδηγίες συμμόρφωσης για Εφαρμογή νομοθεσίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποιοτικό & φυτοϋγειονομικό έλεγχο
17. Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών
18. Βεβαιώσεις καλλιέργειας αμπέλου
19. Δηλώσεις παραγωγής οίνων
20. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. αποθεμάτων οίνου – εκτιμήσεων οινοπαραγωγής - συγκεντρωτικών καταστάσεων οινοπαραγωγής – εκτιμήσεων παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.
21. Αλληλογραφία με τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οινικής νομοθεσίας
22. Αποστολή δειγμάτων υποπροϊόντων οινοποίησης και οίνων για εργαστηριακό έλεγχο στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
23. Αποδόσεις από την είσπραξη Ποιοτικών & Φυτοϋγειονομικών τελών από  πληρωμές δικαιούχων
23.1 Αποφάσεις ορισμού Ποιοτικών Ελεγκτών
23.2 Αποφάσεις ορισμού ελεγκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
23.3 Αποφάσεις ορισμού μελών επιτροπών κοινών με άλλες Υπηρεσίες
23.4 Ορισμός υπεύθυνου για τους ελέγχους αμπελουργικού και αμπελοοινικού τομέα.
23.5 Όλες οι άλλες αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω.

δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

1. Άδειες Ίδρυσης – Λειτουργίας Σταβλικών εγκαταστάσεων
2. Έλεγχος ζωοτροφών – μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών
3. Έκδοση βεβαιώσεων επιτροπής Ν.Ε.ΧΩ.Π
4. Ενεργειακά φυτά – βιομηχανική τομάτα
5. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε συλλόγους και ιδρύματα
6.Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για κοινωφελή έργα και νόμιμες εγκαταστάσεις στους γεωργοκτηνοτρόφους
7. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων
8. Έκδοση αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων
9. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
10. Νέοι αγρότες (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
11. Σχέδια βελτίωσης (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
12. Αμοιβή μηχανικών (μέτρα μείωσης κόστους αγροτικών κατασκευών)
13. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης
14. Προγράμματα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
15. Βεβαιώσεις κατοχής μέλισσοσμηνών
16. Χειρισμός Ελαιοκομικού Μητώου
17. Στατιστικά φυτικής – ζωικής παραγωγής
18. Βεβαιώσεις για αγροτικά αυτοκίνητα και πλανόδιους
19. Ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα γυναικείων συν/σμών – αγροτουρισμού
20. Βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη για δικαιούχους ενταγμένους σε προγ/τα
21. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (R.I.C.A.)
22. Άδειες παρέκκλισης βιολογικού σπόρου
23. Βεβαιώσεις για αποθήκες έως 15 τ.μ.
24. Βεβαίωση ύπαρξης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
25. Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου
26. Μελισσοκομικό μητρώο – έκδοση μελισσοκομικών βιβλιαρίων
27. Όσα δεν αναφέρονται υπογραφή από Αντιπεριφερειάρχη

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

1. Τις αναθεωρήσεις Οριστικών Διανομών (αριθ. 191 και 192 του Αγροτικού Κώδικα).
2.  Τις αποφάσεις παράτασης έκδοσης αποφάσεων των Επιτροπών Απαλ/σεων (Άρθ. 4 του ν. 2040/1992).
3. Τις αποφάσεις διόρθωσης ή ακύρωσης τίτλων κυριότητος (άρθρ. 2 του ν.δ. 174/1974 και ν. 1644/1986).
4. Τις αποφάσεις αναπομπής ή μη, αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (αρθ. 80 του αγροτικού κώδικα).
5. Υπογραφή τίτλων κυριότητας.
6. Ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπών όπου σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχει υπάλληλος της υπηρεσίας.
7. Αποφάσεων καθορισμού επικοίνου κλήρου.
8. Των αποφάσεων σημειώσεων μεταβολών αγρ/ των και συν/μων του Νομού Ορεστιάδας, που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3147/2003.
9. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά και υπομνηστικά έγγραφα επί θεμάτων Τοπογραφίας- Εποικισμού -Αναδασμού, ως και ερωτημάτων επί θεμάτων νομικο-διοικητικής ή Τεχνικής φύσεως Τοπογραφίας -Εποικισμού - Αναδασμού
10. Την χορήγηση βεβαιώσεων εποικιστικού περιεχομένου (ήτοι: μη οφειλή τιμήματος, κατοχής γεωργικού κλήρου, εξάλειψης υποθήκης, αμετάκλητου των αποφάσεων της Ε.Α.Δ. κ.λπ.).
11. Τις αποφάσεις διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων κληρούχων (αρθ. 285 του αγροτικού κώδικα).
12. Την διόρθωση αποφάσεων Επιτροπών Απαλ/σεων για αριθμητικά ή λογιστικά σφάλματα (αρθ. 80 παρ. 4 του αγροτικού κώδικα).
13. Την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 9 του ν.δ. 1189/1972 και άρθρο 22 του ν. 674/1977).
14. Την κοινοποίηση αποφάσεων της Ε.Α.Δ.
15. Τις βεβαιώσεις οφειλών κληρούχων.
16. Αντιγράφων τίτλων κυριότητας
17. Τις αναθέσεις στους υπαλλήλους του Τμήματος των εργασιών υπαίθρου και γραφείου του προγράμματος (εποικισμού, αναδασμού, αμπελουργικού κτηματολογίου), καθώς και των κάθε φύσης τοπογραφικών εργασιών που σχετίζονται μ’ αυτό και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας.
18. Τα στοιχεία και διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν την κύρωση διανομών, αναδασμών και αμπελουργικού κτηματολογίου.
19. Αποφάσεις Συγκροτήσεως των Τοπογραφικών Συνεργείων του Τμήματος Τοπογραφίας –εποικισμού-αναδασμού, λοιπών εργασιών πλην των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Υπ. Γεωργίας.
20. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των Τ.Σ. που αναθέτει το τμήμα.
21. Οι προτάσεις σύνταξης προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών αναδασμού, διανομών, κτηματολογίων, τοπογραφήσεων.
22. Τα αποσπάσματα διαγραμμάτων που χορηγούνται στους κληρούχους και τα ακέραια διαγράμματα και πίνακες που χορηγούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π. και τις Κοινότητες, για αγροκτήματα και συνοικισμούς του Νομού (ν. 480/1943 άρθρο 1 παρ. 2β).
23. Τήρηση Κτηματολογικών στοιχείων.
24. Τα κτηματολογικά στοιχεία που αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού για την έκδοση τίτλων κυριότητας (ν. 480/1943 άρθρο 1α).
25. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την σημείωση μεταβολών στα στοιχεία των κυρωμένων διανομών:

α. Εξ’ αιτίας διαπίστωσης τεχνικών ή αντιγραφικών σφαλμάτων (ν.δ. 1189/1972, ν.δ. 174/1974 άρθρο 2, ΧΑΤ/400/15.1.1979).
β. Εξ’ αιτίας αντικατάστασης ακατάλληλων κλήρων ή κατάτμησης τεμαχίων λόγω ανώμαλων δικαιοπραξιών (άρθρο 188 παρ. 5 Αγροτ. Κώδικα και άρθρο 119 παρ. 8 Αγροτ. Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3194/1955, ν.δ. 3958/1959). γ. Εξ’ αιτίας μεταβολών που οφείλονται σε επεκτάσεις συνοικισμών, ευθυγραμμίσεις οριογραμμών, μεμονωμένες νόμιμες παραχωρήσεις κ.λπ. (ν.δ. 1189/1972 άρθρο 9, ν.δ. 174/1974 κ.λπ.).

26. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί μερικής ή ολικής αναμόρφωσης πλημμελών διανομών  (ν.δ. 3958/1959 άρθρο 2, ν.δ. 431/1968 άρθρο 16).
27. Τις προτάσεις για την παραπομπή στην τριμελή επιτροπή 22 του ν. 674/1977 των περιπτώσεων διαπίστωσης Τεχνικών σφαλμάτων σε κυρωμένο αναδασμό, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά (Ν. 674/77, άρθρο 22 παρ. 1 γ).
28. Τις προτάσεις για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο Ορεστιάδας.

 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Δαδούσης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναγεννήσεως Τέρμα - Κάτω Οινόη, 68200 Ορεστιάδα
Τηλέφωνο: 25520 21331
Φαξ: 25520 23864
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 15:05

Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Γράφτηκε από τον

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Κτηνιατρικής
β. Τμήμα Αλιείας
γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου
δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

α. Τμήμα Κτηνιατρικής

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του αρθ 3 του ΠΔ 79/2007:
1. 
σφαγείων
2. τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
3. παρασκευασμάτων κρέατος
4. ψύξης - κατάψυξης κρέατος
5. καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
6. ιχθυόσκαλων
7. συσκευασίας αλιευμάτων
8. ψύξης - κατάψυξης αλιευμάτων
9. τεμαχισμού αλιευμάτων
10. ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
11. σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
12. γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
13. τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
14. προϊόντων αυγών
15. τυποποίησης μελιού
16. ψυκτικών αποθηκών

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του Παρ ΙΙΙ της ΚΥΑ 15523/06:
1.
 Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών.
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών.
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
5. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου.
6. Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
8. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
9. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
10. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
11. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών.
12. Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
13. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με δραστηριότητα μεταπώλησης και  όχι   απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
14. Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων  Ζωικών Υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
1.
 μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,2 και 3
2. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2,
3. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 3,
4. μονάδων αποθήκευσης,
5. μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικές  μονάδες,
6. μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων κατηγορίας 2 και 3,
7. μονάδων Βιοαερίου,
8. μονάδων λιπασματοποίησης ,
9. μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
10. Κέντρα συλλογής και μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική  Νομοθεσία. (ΚΑΝ 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ΠΔ 211/06)
1.
 Την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την διάθεση μικρών ποσοτήτων (<10000 τεμαχίων ετησίως)  κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.
2. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων του συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης RASFF  NOTIFICATION και την διαχείριση διατροφικών κρίσεων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
3. Την έγκριση ή καταχώρηση των εμπόρων  ζωικών τροφίμων και τήρηση μητρώου αυτών.
4. Την εφαρμογή  του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων , τον έλεγχο των ανωτάτων  ορίων για κτηνιατρικά φάρμακα ,φυτοφάρμακα και των απαγορευμένων ουσιών στα ζωικά  τρόφιμα  της Περιφερειακής Ενότητας  και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
5. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας  των παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος. 
6. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ή  τα Κτηνιατρικά Κέντρα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς  και των εκτελεστικών μέτρων.
7. Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.
8. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων και την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των  ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
9. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την κτηνιατρική δημόσια υγεία.
10. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
11. Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004  σε συνεργασία με την ΚΑΑ
12. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, την εποπτεία και τον έλεγχο  εφαρμογής των Προγραμμάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
13. Η λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων,
14. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων
15. Η σύσταση η  εποπτεία και ο έλεγχος των επιτροπών εκτίμησης, θανάτωσης, ενταφιασμού(εφόσον προβλέπεται), ανάθεσης εργασιών και παραλαβής έργων επί μεγάλης επιζωοτίας ή κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.
16. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, γραφείων παραγωγικών ζώων  καταστημάτων πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ενδιαιτημάτων των ζώων καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καθώς και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
17. Η έγκριση και καταγραφή εμπόρων μεταφορέων και οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, και η έκδοση ανάλογων αδειών.
18. Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού τιμήματος συγχρονισμού οίστρου και εκτέλεσης Τ.Σ. στα παραγωγικά  ζώα
19. Τη διαχείριση των οικονομικών αντικειμένων του Τμήματος  Κτηνιατρικής, όπως πληρωμές αποζημιώσεις, δαπάνες , είσπραξη κτηνιατρικών τελών και γενικά πάσης φύσεως οικονομικής εργασίας.

Την  κατάρτιση, εποπτεία  και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης
1. Του κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία της  Περιφερειακής Ενότητας και  της μεταφοράς των σφαγίων σε καταστήματα διάθεσης τους και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων,
2. Του ελέγχου της παραγωγής γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται,
3. Την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέσω του συστήματος Traces)  και τις Τρίτες χώρες και την έκδοση όπου απαιτείται κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών.
4. Την διενέργεια κτηνιατρικού επισήμου  ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
5. Την διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγομένων ή εξαγομένων ζωικών τροφίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σχετική υπηρεσία.
6. Την χορήγηση αδείας μεταφοράς  από κτηνιατρικής -  υγειονομικής πλευράς σε οχήματα που μεταφέρουν κρέατα, αλιεύματα και γαλακτοκομικά προϊόντα, και λοιπά  ζωικά τρόφιμα..
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την είσπραξη και απόδοση των τελών Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων που γίνονται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις.
8. Την χορήγηση άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και την τήρηση μητρώου μεταφορέων.
9. Την χορήγηση όποιων  άλλων αδειών προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.
10. Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις ζωοτροφές  ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή διαβίωση τους.
11. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου [χερσαίου, υδροβίου και αμφιβίου],
12. Η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων,
13. Η ανάθεση σε υπαλλήλους ή εργάτες των κτηνιατρικών υπηρεσιακών καθηκόντων υγειονοφύλακα.
14. Η συνεργασία με τα  Αγροτικά Κτηνιατρεία, σε θέματα αρμοδιότητος του «Γραφείου».
15. Η έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων και υποπροϊόντων από τρίτες χώρες και η απαγόρευση εισαγωγής των, χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής ζώντων ζώων και ζωικών  υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες
16. Η έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος Traces
17. Η έγκριση και  η καταχώρηση των εμπόρων ζώντων ζώων
18. Ελέγχει την είσπραξη και απόδοση των τελών που αφορούν, ελέγχους σε ζώντα ζώα, κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα μεταφοράς ζώων.
19. Η μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία ζώων συντροφιάς, και η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων κλπ.
20. Έλεγχος των μητρώων των  Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.
21. Χορήγηση άδειας διακίνησης ζώων.
22. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής, εκτελούν όλα τα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν την Υγεία του Ζωικού κεφαλαίου και των μελισσών, ως και τη διαφύλαξη αυτών από λοιμώδη, μεταδοτικά ή παρασιτικά νοσήματα, τηρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ως και της υγιεινής του κατάστασης, εποπτεύουν και ελέγχουν τη σήμανση των ζώων, την τήρηση των μητρώων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης του κτηνοτρόφου, ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζουν για την προστασία τους, ασκούν τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία, διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πραγματοποιούν έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων, ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες και υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα.

β. Τμήμα Αλιείας

1. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).   
2. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ.420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2040/1992).   
3. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α΄).
4. Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3).    
5. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969
6. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
7. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
8. Κατάρτιση μελετών και προγραμμάτων για ανάπτυξη αλιείας.        
9. Διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιχθυοτρόφων υδάτων. Έγκριση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων διαχείρισης των ιχθυοτρόφων υδάτων. Προγραμματισμός και έγκριση μελετών των αναγκαίων έργων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/197
10. Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρ 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).
11. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 ν.δ. 420/1970).
12. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 ν.δ. 420/1970).     
13. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.       
14. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
15. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
16. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).
17. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρ 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α΄).   
18. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
19. Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).
20. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
21. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).    
22. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
23. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).      
24. Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2).
25. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
26. Παρακολούθηση και λήψη για λήψη μέτρων, σε πάσης φύσεως μολύνσεων και ρυπάνσεων  του υδάτινου περιβάλλοντος και η εισήγηση για λήψη μέτρων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.         
27. Εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετησίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση – εφαρμογή αυτών στη θαλάσσια αλιεία.
28. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
29. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ 232 Α΄).         
30. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.        
31. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 ν.δ. 420/1970).       
32. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 
33. Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α΄ π.δ.433/1977).
34. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
35. Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.        
36. Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.   
37. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.       
38. Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε
39. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.      
40. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
41. Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).   
42. Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.   
43. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α΄).       
44. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
45. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
46. Παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ε.Ε. και Εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας      
47. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.   

γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου

1. Αποστολή δειγμάτων προς:
1.1 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.),
1.2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)
1.3 Γενικό Χημείο του Κράτους
1.4 ΕΦΕΤ
1.5 Άλλους Οργανισμούς
2.Αποφάσεις για τα παθογόνα καραντίνας, που απορρέουν από τις Ειδικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.Έγγραφα προς:
3.1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.2 Μ.Φ.Ι. & Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε
4.Εκθέσεις ελέγχου επισκοπήσεων
5.Διαβίβαση Εκθέσεων ελέγχου για επιβολή κυρώσεων
6.Προτάσεις εκπαίδευσης προσωπικού
7.Αποφάσεις επιβολής μέτρων – κυρώσεων για τη μη τήρηση των μέτρων ποιοτικού &  φυτοϋγειονομικού ελέγχου
8.Κατάταξη, κατά κατηγορία κριτηρίων, των αιτηθέντων παραγωγών  για την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
9.Ονομαστική κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
10. Χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνα
11.Επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
12.Κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, των αιτηθέντων παραγωγών
12.1 Τελική κατάσταση δικαιούχων για την ένταξη
12.2 Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων,  καθώς και στο Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων
13. Καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και  μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων, καθώς και του Προγράμματος εκρίζωσης  αμπελώνων.
14. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. διαφόρων αιτημάτων των οινοποιητικών επιχειρήσεων
14.1    Διαβιβαστικό για χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Μητρώου
14.2   Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
14.3   Προτάσεις & Οδηγίες  αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών
14.4   Αλληλογραφία για την εξέλιξη των καλλιεργειών και των προβλημάτων τους
14.5 ΄Εγγραφα για τη διαχείριση Μητρώων [Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών    (Μ.Ε.Ν.Ο.) –Φυτοϋγειονομικού Μητρώου]
15. Ενημέρωση – Εκπαίδευση αγροτών σε θέματα φυτοπροστασίας & χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
16. Ενημέρωση, έλεγχοι, οδηγίες συμμόρφωσης για Εφαρμογή νομοθεσίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποιοτικό & φυτοϋγειονομικό έλεγχο
17. Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών
18. Βεβαιώσεις καλλιέργειας αμπέλου
19. Δηλώσεις παραγωγής οίνων
20. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. αποθεμάτων οίνου – εκτιμήσεων οινοπαραγωγής - συγκεντρωτικών καταστάσεων οινοπαραγωγής – εκτιμήσεων παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.
21. Αλληλογραφία με τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οινικής νομοθεσίας
22. Αποστολή δειγμάτων υποπροϊόντων οινοποίησης και οίνων για εργαστηριακό έλεγχο στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
23. Αποδόσεις από την είσπραξη Ποιοτικών & Φυτοϋγειονομικών τελών από  πληρωμές δικαιούχων
23.1 Αποφάσεις ορισμού Ποιοτικών Ελεγκτών
23.2 Αποφάσεις ορισμού ελεγκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
23.3 Αποφάσεις ορισμού μελών επιτροπών κοινών με άλλες Υπηρεσίες
23.4 Ορισμός υπεύθυνου για τους ελέγχους αμπελουργικού και αμπελοοινικού τομέα.
23.5 Όλες οι άλλες αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω.

δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

1. Άδειες Ίδρυσης – Λειτουργίας Σταβλικών εγκαταστάσεων
2. Έλεγχος ζωοτροφών – μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών
3. Έκδοση βεβαιώσεων επιτροπής Ν.Ε.ΧΩ.Π
4. Ενεργειακά φυτά – βιομηχανική τομάτα
5. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε συλλόγους και ιδρύματα
6.Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για κοινωφελή έργα και νόμιμες εγκαταστάσεις στους γεωργοκτηνοτρόφους
7. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων
8. Έκδοση αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων
9. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
10. Νέοι αγρότες (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
11. Σχέδια βελτίωσης (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
12. Αμοιβή μηχανικών (μέτρα μείωσης κόστους αγροτικών κατασκευών)
13. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης
14. Προγράμματα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
15. Βεβαιώσεις κατοχής μέλισσοσμηνών
16. Χειρισμός Ελαιοκομικού Μητώου
17. Στατιστικά φυτικής – ζωικής παραγωγής
18. Βεβαιώσεις για αγροτικά αυτοκίνητα και πλανόδιους
19. Ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα γυναικείων συν/σμών – αγροτουρισμού
20. Βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη για δικαιούχους ενταγμένους σε προγ/τα
21. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (R.I.C.A.)
22. Άδειες παρέκκλισης βιολογικού σπόρου
23. Βεβαιώσεις για αποθήκες έως 15 τ.μ.
24. Βεβαίωση ύπαρξης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
25. Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου
26. Μελισσοκομικό μητρώο – έκδοση μελισσοκομικών βιβλιαρίων
27. Όσα δεν αναφέρονται υπογραφή από Αντιπεριφερειάρχη

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

1. Τις αναθεωρήσεις Οριστικών Διανομών (αριθ. 191 και 192 του Αγροτικού Κώδικα).
2.  Τις αποφάσεις παράτασης έκδοσης αποφάσεων των Επιτροπών Απαλ/σεων (Άρθ. 4 του ν. 2040/1992).
3. Τις αποφάσεις διόρθωσης ή ακύρωσης τίτλων κυριότητος (άρθρ. 2 του ν.δ. 174/1974 και ν. 1644/1986).
4. Τις αποφάσεις αναπομπής ή μη, αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (αρθ. 80 του αγροτικού κώδικα).
5. Υπογραφή τίτλων κυριότητας.
6. Ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπών όπου σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχει υπάλληλος της υπηρεσίας.
7. Αποφάσεων καθορισμού επικοίνου κλήρου.
8. Των αποφάσεων σημειώσεων μεταβολών αγρ/ των και συν/μων του Νομού Έβρου, που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3147/2003.
9. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά και υπομνηστικά έγγραφα επί θεμάτων Τοπογραφίας- Εποικισμού -Αναδασμού, ως και ερωτημάτων επί θεμάτων νομικο-διοικητικής ή Τεχνικής φύσεως Τοπογραφίας -Εποικισμού - Αναδασμού
10. Την χορήγηση βεβαιώσεων εποικιστικού περιεχομένου (ήτοι: μη οφειλή τιμήματος, κατοχής γεωργικού κλήρου, εξάλειψης υποθήκης, αμετάκλητου των αποφάσεων της Ε.Α.Δ. κ.λπ.).
11. Τις αποφάσεις διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων κληρούχων (αρθ. 285 του αγροτικού κώδικα).
12. Την διόρθωση αποφάσεων Επιτροπών Απαλ/σεων για αριθμητικά ή λογιστικά σφάλματα (αρθ. 80 παρ. 4 του αγροτικού κώδικα).
13. Την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 9 του ν.δ. 1189/1972 και άρθρο 22 του ν. 674/1977).
14. Την κοινοποίηση αποφάσεων της Ε.Α.Δ.
15. Τις βεβαιώσεις οφειλών κληρούχων.
16. Αντιγράφων τίτλων κυριότητας
17. Τις αναθέσεις στους υπαλλήλους του Τμήματος των εργασιών υπαίθρου και γραφείου του προγράμματος (εποικισμού, αναδασμού, αμπελουργικού κτηματολογίου), καθώς και των κάθε φύσης τοπογραφικών εργασιών που σχετίζονται μ’ αυτό και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας.
18. Τα στοιχεία και διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν την κύρωση διανομών, αναδασμών και αμπελουργικού κτηματολογίου.
19. Αποφάσεις Συγκροτήσεως των Τοπογραφικών Συνεργείων του Τμήματος Τοπογραφίας –εποικισμού-αναδασμού, λοιπών εργασιών πλην των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Υπ. Γεωργίας.
20. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των Τ.Σ. που αναθέτει το τμήμα.
21. Οι προτάσεις σύνταξης προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών αναδασμού, διανομών, κτηματολογίων, τοπογραφήσεων.
22. Τα αποσπάσματα διαγραμμάτων που χορηγούνται στους κληρούχους και τα ακέραια διαγράμματα και πίνακες που χορηγούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π. και τις Κοινότητες, για αγροκτήματα και συνοικισμούς του Νομού (ν. 480/1943 άρθρο 1 παρ. 2β).
23. Τήρηση Κτηματολογικών στοιχείων.
24. Τα κτηματολογικά στοιχεία που αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού για την έκδοση τίτλων κυριότητας (ν. 480/1943 άρθρο 1α).
25. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την σημείωση μεταβολών στα στοιχεία των κυρωμένων διανομών:

α. Εξ’ αιτίας διαπίστωσης τεχνικών ή αντιγραφικών σφαλμάτων (ν.δ. 1189/1972, ν.δ. 174/1974 άρθρο 2, ΧΑΤ/400/15.1.1979).
β. Εξ’ αιτίας αντικατάστασης ακατάλληλων κλήρων ή κατάτμησης τεμαχίων λόγω ανώμαλων δικαιοπραξιών (άρθρο 188 παρ. 5 Αγροτ. Κώδικα και άρθρο 119 παρ. 8 Αγροτ. Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3194/1955, ν.δ. 3958/1959). γ. Εξ’ αιτίας μεταβολών που οφείλονται σε επεκτάσεις συνοικισμών, ευθυγραμμίσεις οριογραμμών, μεμονωμένες νόμιμες παραχωρήσεις κ.λπ. (ν.δ. 1189/1972 άρθρο 9, ν.δ. 174/1974 κ.λπ.).

26. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί μερικής ή ολικής αναμόρφωσης πλημμελών διανομών  (ν.δ. 3958/1959 άρθρο 2, ν.δ. 431/1968 άρθρο 16).
27. Τις προτάσεις για την παραπομπή στην τριμελή επιτροπή 22 του ν. 674/1977 των περιπτώσεων διαπίστωσης Τεχνικών σφαλμάτων σε κυρωμένο αναδασμό, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά (Ν. 674/77, άρθρο 22 παρ. 1 γ).
28. Τις προτάσεις για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο Έβρου.

 

Διευθυντής: Νικόλαος Κωτούλας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο:  25513 57198
Φαξ: 25513 50425
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Κτηνιατρικής
β. Τμήμα Αλιείας
γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου
δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

α. Τμήμα Κτηνιατρικής

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του αρθ 3 του ΠΔ 79/2007:
1. 
σφαγείων
2. τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
3. παρασκευασμάτων κρέατος
4. ψύξης - κατάψυξης κρέατος
5. καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
6. ιχθυόσκαλων
7. συσκευασίας αλιευμάτων
8. ψύξης - κατάψυξης αλιευμάτων
9. τεμαχισμού αλιευμάτων
10. ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
11. σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
12. γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
13. τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
14. προϊόντων αυγών
15. τυποποίησης μελιού
16. ψυκτικών αποθηκών

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του Παρ ΙΙΙ της ΚΥΑ 15523/06:
1.
 Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών.
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών.
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
5. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου.
6. Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
8. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
9. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
10. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
11. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών.
12. Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
13. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με δραστηριότητα μεταπώλησης και  όχι   απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
14. Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων  Ζωικών Υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
1.
 μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,2 και 3
2. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2,
3. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 3,
4. μονάδων αποθήκευσης,
5. μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικές  μονάδες,
6. μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων κατηγορίας 2 και 3,
7. μονάδων Βιοαερίου,
8. μονάδων λιπασματοποίησης ,
9. μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
10. Κέντρα συλλογής και μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική  Νομοθεσία. (ΚΑΝ 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ΠΔ 211/06)
1.
 Την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την διάθεση μικρών ποσοτήτων (<10000 τεμαχίων ετησίως)  κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.
2. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων του συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης RASFF  NOTIFICATION και την διαχείριση διατροφικών κρίσεων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
3. Την έγκριση ή καταχώρηση των εμπόρων  ζωικών τροφίμων και τήρηση μητρώου αυτών.
4. Την εφαρμογή  του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων , τον έλεγχο των ανωτάτων  ορίων για κτηνιατρικά φάρμακα ,φυτοφάρμακα και των απαγορευμένων ουσιών στα ζωικά  τρόφιμα  της Περιφερειακής Ενότητας  και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
5. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας  των παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος. 
6. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ή  τα Κτηνιατρικά Κέντρα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς  και των εκτελεστικών μέτρων.
7. Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.
8. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων και την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των  ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
9. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την κτηνιατρική δημόσια υγεία.
10. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
11. Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004  σε συνεργασία με την ΚΑΑ
12. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, την εποπτεία και τον έλεγχο  εφαρμογής των Προγραμμάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
13. Η λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων,
14. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων
15. Η σύσταση η  εποπτεία και ο έλεγχος των επιτροπών εκτίμησης, θανάτωσης, ενταφιασμού(εφόσον προβλέπεται), ανάθεσης εργασιών και παραλαβής έργων επί μεγάλης επιζωοτίας ή κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.
16. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, γραφείων παραγωγικών ζώων  καταστημάτων πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ενδιαιτημάτων των ζώων καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καθώς και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
17. Η έγκριση και καταγραφή εμπόρων μεταφορέων και οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, και η έκδοση ανάλογων αδειών.
18. Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού τιμήματος συγχρονισμού οίστρου και εκτέλεσης Τ.Σ. στα παραγωγικά  ζώα
19. Τη διαχείριση των οικονομικών αντικειμένων του Τμήματος  Κτηνιατρικής, όπως πληρωμές αποζημιώσεις, δαπάνες , είσπραξη κτηνιατρικών τελών και γενικά πάσης φύσεως οικονομικής εργασίας.

Την  κατάρτιση, εποπτεία  και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης
1. Του κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία της  Περιφερειακής Ενότητας και  της μεταφοράς των σφαγίων σε καταστήματα διάθεσης τους και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων,
2. Του ελέγχου της παραγωγής γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται,
3. Την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέσω του συστήματος Traces)  και τις Τρίτες χώρες και την έκδοση όπου απαιτείται κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών.
4. Την διενέργεια κτηνιατρικού επισήμου  ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
5. Την διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγομένων ή εξαγομένων ζωικών τροφίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σχετική υπηρεσία.
6. Την χορήγηση αδείας μεταφοράς  από κτηνιατρικής -  υγειονομικής πλευράς σε οχήματα που μεταφέρουν κρέατα, αλιεύματα και γαλακτοκομικά προϊόντα, και λοιπά  ζωικά τρόφιμα..
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την είσπραξη και απόδοση των τελών Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων που γίνονται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις.
8. Την χορήγηση άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και την τήρηση μητρώου μεταφορέων.
9. Την χορήγηση όποιων  άλλων αδειών προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.
10. Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις ζωοτροφές  ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή διαβίωση τους.
11. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου [χερσαίου, υδροβίου και αμφιβίου],
12. Η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων,
13. Η ανάθεση σε υπαλλήλους ή εργάτες των κτηνιατρικών υπηρεσιακών καθηκόντων υγειονοφύλακα.
14. Η συνεργασία με τα  Αγροτικά Κτηνιατρεία, σε θέματα αρμοδιότητος του «Γραφείου».
15. Η έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων και υποπροϊόντων από τρίτες χώρες και η απαγόρευση εισαγωγής των, χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής ζώντων ζώων και ζωικών  υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες
16. Η έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος Traces
17. Η έγκριση και  η καταχώρηση των εμπόρων ζώντων ζώων
18. Ελέγχει την είσπραξη και απόδοση των τελών που αφορούν, ελέγχους σε ζώντα ζώα, κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα μεταφοράς ζώων.
19. Η μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία ζώων συντροφιάς, και η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων κλπ.
20. Έλεγχος των μητρώων των  Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.
21. Χορήγηση άδειας διακίνησης ζώων.
22. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής, εκτελούν όλα τα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν την Υγεία του Ζωικού κεφαλαίου και των μελισσών, ως και τη διαφύλαξη αυτών από λοιμώδη, μεταδοτικά ή παρασιτικά νοσήματα, τηρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ως και της υγιεινής του κατάστασης, εποπτεύουν και ελέγχουν τη σήμανση των ζώων, την τήρηση των μητρώων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης του κτηνοτρόφου, ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζουν για την προστασία τους, ασκούν τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία, διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πραγματοποιούν έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων, ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες και υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα.

β. Τμήμα Αλιείας

1. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).   
2. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ.420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2040/1992).   
3. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α΄).
4. Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3).    
5. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969
6. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
7. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
8. Κατάρτιση μελετών και προγραμμάτων για ανάπτυξη αλιείας.        
9. Διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιχθυοτρόφων υδάτων. Έγκριση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων διαχείρισης των ιχθυοτρόφων υδάτων. Προγραμματισμός και έγκριση μελετών των αναγκαίων έργων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/197
10. Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρ 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).
11. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 ν.δ. 420/1970).
12. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 ν.δ. 420/1970).     
13. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.       
14. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
15. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
16. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).
17. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρ 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α΄).   
18. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
19. Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).
20. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
21. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).    
22. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
23. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).      
24. Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2).
25. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
26. Παρακολούθηση και λήψη για λήψη μέτρων, σε πάσης φύσεως μολύνσεων και ρυπάνσεων  του υδάτινου περιβάλλοντος και η εισήγηση για λήψη μέτρων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.         
27. Εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετησίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση – εφαρμογή αυτών στη θαλάσσια αλιεία.
28. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
29. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ 232 Α΄).         
30. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.        
31. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 ν.δ. 420/1970).       
32. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 
33. Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α΄ π.δ.433/1977).
34. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
35. Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.        
36. Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.   
37. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.       
38. Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε
39. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.      
40. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
41. Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).   
42. Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.   
43. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α΄).       
44. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
45. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
46. Παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ε.Ε. και Εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας      
47. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.   

γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου

1. Αποστολή δειγμάτων προς:
1.1 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.),
1.2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)
1.3 Γενικό Χημείο του Κράτους
1.4 ΕΦΕΤ
1.5 Άλλους Οργανισμούς
2.Αποφάσεις για τα παθογόνα καραντίνας, που απορρέουν από τις Ειδικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.Έγγραφα προς:
3.1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.2 Μ.Φ.Ι. & Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε
4.Εκθέσεις ελέγχου επισκοπήσεων
5.Διαβίβαση Εκθέσεων ελέγχου για επιβολή κυρώσεων
6.Προτάσεις εκπαίδευσης προσωπικού
7.Αποφάσεις επιβολής μέτρων – κυρώσεων για τη μη τήρηση των μέτρων ποιοτικού &  φυτοϋγειονομικού ελέγχου
8.Κατάταξη, κατά κατηγορία κριτηρίων, των αιτηθέντων παραγωγών  για την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
9.Ονομαστική κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
10. Χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνα
11.Επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
12.Κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, των αιτηθέντων παραγωγών
12.1 Τελική κατάσταση δικαιούχων για την ένταξη
12.2 Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων,  καθώς και στο Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων
13. Καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και  μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων, καθώς και του Προγράμματος εκρίζωσης  αμπελώνων.
14. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. διαφόρων αιτημάτων των οινοποιητικών επιχειρήσεων
14.1    Διαβιβαστικό για χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Μητρώου
14.2   Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
14.3   Προτάσεις & Οδηγίες  αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών
14.4   Αλληλογραφία για την εξέλιξη των καλλιεργειών και των προβλημάτων τους
14.5 ΄Εγγραφα για τη διαχείριση Μητρώων [Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών    (Μ.Ε.Ν.Ο.) –Φυτοϋγειονομικού Μητρώου]
15. Ενημέρωση – Εκπαίδευση αγροτών σε θέματα φυτοπροστασίας & χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
16. Ενημέρωση, έλεγχοι, οδηγίες συμμόρφωσης για Εφαρμογή νομοθεσίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποιοτικό & φυτοϋγειονομικό έλεγχο
17. Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών
18. Βεβαιώσεις καλλιέργειας αμπέλου
19. Δηλώσεις παραγωγής οίνων
20. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. αποθεμάτων οίνου – εκτιμήσεων οινοπαραγωγής - συγκεντρωτικών καταστάσεων οινοπαραγωγής – εκτιμήσεων παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.
21. Αλληλογραφία με τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οινικής νομοθεσίας
22. Αποστολή δειγμάτων υποπροϊόντων οινοποίησης και οίνων για εργαστηριακό έλεγχο στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
23. Αποδόσεις από την είσπραξη Ποιοτικών & Φυτοϋγειονομικών τελών από  πληρωμές δικαιούχων
23.1 Αποφάσεις ορισμού Ποιοτικών Ελεγκτών
23.2 Αποφάσεις ορισμού ελεγκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
23.3 Αποφάσεις ορισμού μελών επιτροπών κοινών με άλλες Υπηρεσίες
23.4 Ορισμός υπεύθυνου για τους ελέγχους αμπελουργικού και αμπελοοινικού τομέα.
23.5 Όλες οι άλλες αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω.

δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

1. Άδειες Ίδρυσης – Λειτουργίας Σταβλικών εγκαταστάσεων
2. Έλεγχος ζωοτροφών – μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών
3. Έκδοση βεβαιώσεων επιτροπής Ν.Ε.ΧΩ.Π
4. Ενεργειακά φυτά – βιομηχανική τομάτα
5. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε συλλόγους και ιδρύματα
6.Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για κοινωφελή έργα και νόμιμες εγκαταστάσεις στους γεωργοκτηνοτρόφους
7. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων
8. Έκδοση αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων
9. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
10. Νέοι αγρότες (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
11. Σχέδια βελτίωσης (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
12. Αμοιβή μηχανικών (μέτρα μείωσης κόστους αγροτικών κατασκευών)
13. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης
14. Προγράμματα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
15. Βεβαιώσεις κατοχής μέλισσοσμηνών
16. Χειρισμός Ελαιοκομικού Μητώου
17. Στατιστικά φυτικής – ζωικής παραγωγής
18. Βεβαιώσεις για αγροτικά αυτοκίνητα και πλανόδιους
19. Ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα γυναικείων συν/σμών – αγροτουρισμού
20. Βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη για δικαιούχους ενταγμένους σε προγ/τα
21. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (R.I.C.A.)
22. Άδειες παρέκκλισης βιολογικού σπόρου
23. Βεβαιώσεις για αποθήκες έως 15 τ.μ.
24. Βεβαίωση ύπαρξης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
25. Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου
26. Μελισσοκομικό μητρώο – έκδοση μελισσοκομικών βιβλιαρίων
27. Όσα δεν αναφέρονται υπογραφή από Αντιπεριφερειάρχη

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

1. Τις αναθεωρήσεις Οριστικών Διανομών (αριθ. 191 και 192 του Αγροτικού Κώδικα).
2.  Τις αποφάσεις παράτασης έκδοσης αποφάσεων των Επιτροπών Απαλ/σεων (Άρθ. 4 του ν. 2040/1992).
3. Τις αποφάσεις διόρθωσης ή ακύρωσης τίτλων κυριότητος (άρθρ. 2 του ν.δ. 174/1974 και ν. 1644/1986).
4. Τις αποφάσεις αναπομπής ή μη, αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (αρθ. 80 του αγροτικού κώδικα).
5. Υπογραφή τίτλων κυριότητας.
6. Ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπών όπου σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχει υπάλληλος της υπηρεσίας.
7. Αποφάσεων καθορισμού επικοίνου κλήρου.
8. Των αποφάσεων σημειώσεων μεταβολών αγρ/ των και συν/μων του Νομού Ροδόπης, που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3147/2003.
9. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά και υπομνηστικά έγγραφα επί θεμάτων Τοπογραφίας- Εποικισμού -Αναδασμού, ως και ερωτημάτων επί θεμάτων νομικο-διοικητικής ή Τεχνικής φύσεως Τοπογραφίας -Εποικισμού - Αναδασμού
10. Την χορήγηση βεβαιώσεων εποικιστικού περιεχομένου (ήτοι: μη οφειλή τιμήματος, κατοχής γεωργικού κλήρου, εξάλειψης υποθήκης, αμετάκλητου των αποφάσεων της Ε.Α.Δ. κ.λπ.).
11. Τις αποφάσεις διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων κληρούχων (αρθ. 285 του αγροτικού κώδικα).
12. Την διόρθωση αποφάσεων Επιτροπών Απαλ/σεων για αριθμητικά ή λογιστικά σφάλματα (αρθ. 80 παρ. 4 του αγροτικού κώδικα).
13. Την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 9 του ν.δ. 1189/1972 και άρθρο 22 του ν. 674/1977).
14. Την κοινοποίηση αποφάσεων της Ε.Α.Δ.
15. Τις βεβαιώσεις οφειλών κληρούχων.
16. Αντιγράφων τίτλων κυριότητας
17. Τις αναθέσεις στους υπαλλήλους του Τμήματος των εργασιών υπαίθρου και γραφείου του προγράμματος (εποικισμού, αναδασμού, αμπελουργικού κτηματολογίου), καθώς και των κάθε φύσης τοπογραφικών εργασιών που σχετίζονται μ’ αυτό και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας.
18. Τα στοιχεία και διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν την κύρωση διανομών, αναδασμών και αμπελουργικού κτηματολογίου.
19. Αποφάσεις Συγκροτήσεως των Τοπογραφικών Συνεργείων του Τμήματος Τοπογραφίας –εποικισμού-αναδασμού, λοιπών εργασιών πλην των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Υπ. Γεωργίας.
20. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των Τ.Σ. που αναθέτει το τμήμα.
21. Οι προτάσεις σύνταξης προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών αναδασμού, διανομών, κτηματολογίων, τοπογραφήσεων.
22. Τα αποσπάσματα διαγραμμάτων που χορηγούνται στους κληρούχους και τα ακέραια διαγράμματα και πίνακες που χορηγούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π. και τις Κοινότητες, για αγροκτήματα και συνοικισμούς του Νομού (ν. 480/1943 άρθρο 1 παρ. 2β).
23. Τήρηση Κτηματολογικών στοιχείων.
24. Τα κτηματολογικά στοιχεία που αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού για την έκδοση τίτλων κυριότητας (ν. 480/1943 άρθρο 1α).
25. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την σημείωση μεταβολών στα στοιχεία των κυρωμένων διανομών:

α. Εξ’ αιτίας διαπίστωσης τεχνικών ή αντιγραφικών σφαλμάτων (ν.δ. 1189/1972, ν.δ. 174/1974 άρθρο 2, ΧΑΤ/400/15.1.1979).
β. Εξ’ αιτίας αντικατάστασης ακατάλληλων κλήρων ή κατάτμησης τεμαχίων λόγω ανώμαλων δικαιοπραξιών (άρθρο 188 παρ. 5 Αγροτ. Κώδικα και άρθρο 119 παρ. 8 Αγροτ. Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3194/1955, ν.δ. 3958/1959). γ. Εξ’ αιτίας μεταβολών που οφείλονται σε επεκτάσεις συνοικισμών, ευθυγραμμίσεις οριογραμμών, μεμονωμένες νόμιμες παραχωρήσεις κ.λπ. (ν.δ. 1189/1972 άρθρο 9, ν.δ. 174/1974 κ.λπ.).

26. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί μερικής ή ολικής αναμόρφωσης πλημμελών διανομών  (ν.δ. 3958/1959 άρθρο 2, ν.δ. 431/1968 άρθρο 16).
27. Τις προτάσεις για την παραπομπή στην τριμελή επιτροπή 22 του ν. 674/1977 των περιπτώσεων διαπίστωσης Τεχνικών σφαλμάτων σε κυρωμένο αναδασμό, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά (Ν. 674/77, άρθρο 22 παρ. 1 γ).
28. Τις προτάσεις για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο Ροδόπης.

 

Διευθυντής: Αικατερίνη Χατζοπουλου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25313 50417
Φαξ: 25310 36700
email:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 15:03

Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Γράφτηκε από τον

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Κτηνιατρικής
β. Τμήμα Αλιείας
γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου
δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

α. Τμήμα Κτηνιατρικής

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του αρθ 3 του ΠΔ 79/2007:
1. 
σφαγείων
2. τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
3. παρασκευασμάτων κρέατος
4. ψύξης - κατάψυξης κρέατος
5. καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
6. ιχθυόσκαλων
7. συσκευασίας αλιευμάτων
8. ψύξης - κατάψυξης αλιευμάτων
9. τεμαχισμού αλιευμάτων
10. ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
11. σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
12. γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
13. τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
14. προϊόντων αυγών
15. τυποποίησης μελιού
16. ψυκτικών αποθηκών

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του Παρ ΙΙΙ της ΚΥΑ 15523/06:
1.
 Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών.
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών.
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
5. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου.
6. Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
8. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
9. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
10. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
11. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών.
12. Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
13. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με δραστηριότητα μεταπώλησης και  όχι   απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
14. Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων  Ζωικών Υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
1.
 μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,2 και 3
2. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2,
3. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 3,
4. μονάδων αποθήκευσης,
5. μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικές  μονάδες,
6. μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων κατηγορίας 2 και 3,
7. μονάδων Βιοαερίου,
8. μονάδων λιπασματοποίησης ,
9. μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
10. Κέντρα συλλογής και μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική  Νομοθεσία. (ΚΑΝ 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ΠΔ 211/06)
1.
 Την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την διάθεση μικρών ποσοτήτων (<10000 τεμαχίων ετησίως)  κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.
2. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων του συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης RASFF  NOTIFICATION και την διαχείριση διατροφικών κρίσεων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
3. Την έγκριση ή καταχώρηση των εμπόρων  ζωικών τροφίμων και τήρηση μητρώου αυτών.
4. Την εφαρμογή  του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων , τον έλεγχο των ανωτάτων  ορίων για κτηνιατρικά φάρμακα ,φυτοφάρμακα και των απαγορευμένων ουσιών στα ζωικά  τρόφιμα  της Περιφερειακής Ενότητας  και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
5. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας  των παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος. 
6. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ή  τα Κτηνιατρικά Κέντρα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς  και των εκτελεστικών μέτρων.
7. Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.
8. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων και την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των  ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
9. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την κτηνιατρική δημόσια υγεία.
10. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
11. Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004  σε συνεργασία με την ΚΑΑ
12. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, την εποπτεία και τον έλεγχο  εφαρμογής των Προγραμμάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
13. Η λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων,
14. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων
15. Η σύσταση η  εποπτεία και ο έλεγχος των επιτροπών εκτίμησης, θανάτωσης, ενταφιασμού(εφόσον προβλέπεται), ανάθεσης εργασιών και παραλαβής έργων επί μεγάλης επιζωοτίας ή κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.
16. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, γραφείων παραγωγικών ζώων  καταστημάτων πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ενδιαιτημάτων των ζώων καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καθώς και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
17. Η έγκριση και καταγραφή εμπόρων μεταφορέων και οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, και η έκδοση ανάλογων αδειών.
18. Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού τιμήματος συγχρονισμού οίστρου και εκτέλεσης Τ.Σ. στα παραγωγικά  ζώα
19. Τη διαχείριση των οικονομικών αντικειμένων του Τμήματος  Κτηνιατρικής, όπως πληρωμές αποζημιώσεις, δαπάνες , είσπραξη κτηνιατρικών τελών και γενικά πάσης φύσεως οικονομικής εργασίας.

Την  κατάρτιση, εποπτεία  και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης
1. Του κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία της  Περιφερειακής Ενότητας και  της μεταφοράς των σφαγίων σε καταστήματα διάθεσης τους και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων,
2. Του ελέγχου της παραγωγής γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται,
3. Την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέσω του συστήματος Traces)  και τις Τρίτες χώρες και την έκδοση όπου απαιτείται κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών.
4. Την διενέργεια κτηνιατρικού επισήμου  ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
5. Την διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγομένων ή εξαγομένων ζωικών τροφίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σχετική υπηρεσία.
6. Την χορήγηση αδείας μεταφοράς  από κτηνιατρικής -  υγειονομικής πλευράς σε οχήματα που μεταφέρουν κρέατα, αλιεύματα και γαλακτοκομικά προϊόντα, και λοιπά  ζωικά τρόφιμα..
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την είσπραξη και απόδοση των τελών Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων που γίνονται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις.
8. Την χορήγηση άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και την τήρηση μητρώου μεταφορέων.
9. Την χορήγηση όποιων  άλλων αδειών προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.
10. Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις ζωοτροφές  ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή διαβίωση τους.
11. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου [χερσαίου, υδροβίου και αμφιβίου],
12. Η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων,
13. Η ανάθεση σε υπαλλήλους ή εργάτες των κτηνιατρικών υπηρεσιακών καθηκόντων υγειονοφύλακα.
14. Η συνεργασία με τα  Αγροτικά Κτηνιατρεία, σε θέματα αρμοδιότητος του «Γραφείου».
15. Η έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων και υποπροϊόντων από τρίτες χώρες και η απαγόρευση εισαγωγής των, χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής ζώντων ζώων και ζωικών  υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες
16. Η έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος Traces
17. Η έγκριση και  η καταχώρηση των εμπόρων ζώντων ζώων
18. Ελέγχει την είσπραξη και απόδοση των τελών που αφορούν, ελέγχους σε ζώντα ζώα, κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα μεταφοράς ζώων.
19. Η μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία ζώων συντροφιάς, και η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων κλπ.
20. Έλεγχος των μητρώων των  Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.
21. Χορήγηση άδειας διακίνησης ζώων.
22. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής, εκτελούν όλα τα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν την Υγεία του Ζωικού κεφαλαίου και των μελισσών, ως και τη διαφύλαξη αυτών από λοιμώδη, μεταδοτικά ή παρασιτικά νοσήματα, τηρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ως και της υγιεινής του κατάστασης, εποπτεύουν και ελέγχουν τη σήμανση των ζώων, την τήρηση των μητρώων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης του κτηνοτρόφου, ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζουν για την προστασία τους, ασκούν τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία, διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πραγματοποιούν έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων, ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες και υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα.

β. Τμήμα Αλιείας

1. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).   
2. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ.420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2040/1992).   
3. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α΄).
4. Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3).    
5. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969
6. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
7. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
8. Κατάρτιση μελετών και προγραμμάτων για ανάπτυξη αλιείας.        
9. Διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιχθυοτρόφων υδάτων. Έγκριση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων διαχείρισης των ιχθυοτρόφων υδάτων. Προγραμματισμός και έγκριση μελετών των αναγκαίων έργων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/197
10. Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρ 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).
11. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 ν.δ. 420/1970).
12. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 ν.δ. 420/1970).     
13. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.       
14. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
15. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
16. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).
17. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρ 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α΄).   
18. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
19. Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).
20. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
21. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).    
22. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
23. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).      
24. Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2).
25. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
26. Παρακολούθηση και λήψη για λήψη μέτρων, σε πάσης φύσεως μολύνσεων και ρυπάνσεων  του υδάτινου περιβάλλοντος και η εισήγηση για λήψη μέτρων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.         
27. Εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετησίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση – εφαρμογή αυτών στη θαλάσσια αλιεία.
28. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
29. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ 232 Α΄).         
30. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.        
31. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 ν.δ. 420/1970).       
32. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 
33. Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α΄ π.δ.433/1977).
34. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
35. Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.        
36. Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.   
37. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.       
38. Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε
39. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.      
40. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
41. Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).   
42. Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.   
43. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α΄).       
44. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
45. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
46. Παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ε.Ε. και Εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας      
47. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.   

γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου

1. Αποστολή δειγμάτων προς:
1.1 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.),
1.2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)
1.3 Γενικό Χημείο του Κράτους
1.4 ΕΦΕΤ
1.5 Άλλους Οργανισμούς
2.Αποφάσεις για τα παθογόνα καραντίνας, που απορρέουν από τις Ειδικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.Έγγραφα προς:
3.1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.2 Μ.Φ.Ι. & Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε
4.Εκθέσεις ελέγχου επισκοπήσεων
5.Διαβίβαση Εκθέσεων ελέγχου για επιβολή κυρώσεων
6.Προτάσεις εκπαίδευσης προσωπικού
7.Αποφάσεις επιβολής μέτρων – κυρώσεων για τη μη τήρηση των μέτρων ποιοτικού &  φυτοϋγειονομικού ελέγχου
8.Κατάταξη, κατά κατηγορία κριτηρίων, των αιτηθέντων παραγωγών  για την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
9.Ονομαστική κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
10. Χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνα
11.Επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
12.Κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, των αιτηθέντων παραγωγών
12.1 Τελική κατάσταση δικαιούχων για την ένταξη
12.2 Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων,  καθώς και στο Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων
13. Καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και  μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων, καθώς και του Προγράμματος εκρίζωσης  αμπελώνων.
14. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. διαφόρων αιτημάτων των οινοποιητικών επιχειρήσεων
14.1    Διαβιβαστικό για χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Μητρώου
14.2   Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
14.3   Προτάσεις & Οδηγίες  αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών
14.4   Αλληλογραφία για την εξέλιξη των καλλιεργειών και των προβλημάτων τους
14.5 ΄Εγγραφα για τη διαχείριση Μητρώων [Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών    (Μ.Ε.Ν.Ο.) –Φυτοϋγειονομικού Μητρώου]
15. Ενημέρωση – Εκπαίδευση αγροτών σε θέματα φυτοπροστασίας & χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
16. Ενημέρωση, έλεγχοι, οδηγίες συμμόρφωσης για Εφαρμογή νομοθεσίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποιοτικό & φυτοϋγειονομικό έλεγχο
17. Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών
18. Βεβαιώσεις καλλιέργειας αμπέλου
19. Δηλώσεις παραγωγής οίνων
20. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. αποθεμάτων οίνου – εκτιμήσεων οινοπαραγωγής - συγκεντρωτικών καταστάσεων οινοπαραγωγής – εκτιμήσεων παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.
21. Αλληλογραφία με τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οινικής νομοθεσίας
22. Αποστολή δειγμάτων υποπροϊόντων οινοποίησης και οίνων για εργαστηριακό έλεγχο στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
23. Αποδόσεις από την είσπραξη Ποιοτικών & Φυτοϋγειονομικών τελών από  πληρωμές δικαιούχων
23.1 Αποφάσεις ορισμού Ποιοτικών Ελεγκτών
23.2 Αποφάσεις ορισμού ελεγκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
23.3 Αποφάσεις ορισμού μελών επιτροπών κοινών με άλλες Υπηρεσίες
23.4 Ορισμός υπεύθυνου για τους ελέγχους αμπελουργικού και αμπελοοινικού τομέα.
23.5 Όλες οι άλλες αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω.

δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

1. Άδειες Ίδρυσης – Λειτουργίας Σταβλικών εγκαταστάσεων
2. Έλεγχος ζωοτροφών – μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών
3. Έκδοση βεβαιώσεων επιτροπής Ν.Ε.ΧΩ.Π
4. Ενεργειακά φυτά – βιομηχανική τομάτα
5. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε συλλόγους και ιδρύματα
6.Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για κοινωφελή έργα και νόμιμες εγκαταστάσεις στους γεωργοκτηνοτρόφους
7. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων
8. Έκδοση αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων
9. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
10. Νέοι αγρότες (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
11. Σχέδια βελτίωσης (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
12. Αμοιβή μηχανικών (μέτρα μείωσης κόστους αγροτικών κατασκευών)
13. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης
14. Προγράμματα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
15. Βεβαιώσεις κατοχής μέλισσοσμηνών
16. Χειρισμός Ελαιοκομικού Μητώου
17. Στατιστικά φυτικής – ζωικής παραγωγής
18. Βεβαιώσεις για αγροτικά αυτοκίνητα και πλανόδιους
19. Ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα γυναικείων συν/σμών – αγροτουρισμού
20. Βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη για δικαιούχους ενταγμένους σε προγ/τα
21. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (R.I.C.A.)
22. Άδειες παρέκκλισης βιολογικού σπόρου
23. Βεβαιώσεις για αποθήκες έως 15 τ.μ.
24. Βεβαίωση ύπαρξης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
25. Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου
26. Μελισσοκομικό μητρώο – έκδοση μελισσοκομικών βιβλιαρίων
27. Όσα δεν αναφέρονται υπογραφή από Αντιπεριφερειάρχη

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

1. Τις αναθεωρήσεις Οριστικών Διανομών (αριθ. 191 και 192 του Αγροτικού Κώδικα).
2.  Τις αποφάσεις παράτασης έκδοσης αποφάσεων των Επιτροπών Απαλ/σεων (Άρθ. 4 του ν. 2040/1992).
3. Τις αποφάσεις διόρθωσης ή ακύρωσης τίτλων κυριότητος (άρθρ. 2 του ν.δ. 174/1974 και ν. 1644/1986).
4. Τις αποφάσεις αναπομπής ή μη, αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (αρθ. 80 του αγροτικού κώδικα).
5. Υπογραφή τίτλων κυριότητας.
6. Ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπών όπου σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχει υπάλληλος της υπηρεσίας.
7. Αποφάσεων καθορισμού επικοίνου κλήρου.
8. Των αποφάσεων σημειώσεων μεταβολών αγρ/ των και συν/μων του Νομού Ξάνθης, που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3147/2003.
9. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά και υπομνηστικά έγγραφα επί θεμάτων Τοπογραφίας- Εποικισμού -Αναδασμού, ως και ερωτημάτων επί θεμάτων νομικο-διοικητικής ή Τεχνικής φύσεως Τοπογραφίας -Εποικισμού - Αναδασμού
10. Την χορήγηση βεβαιώσεων εποικιστικού περιεχομένου (ήτοι: μη οφειλή τιμήματος, κατοχής γεωργικού κλήρου, εξάλειψης υποθήκης, αμετάκλητου των αποφάσεων της Ε.Α.Δ. κ.λπ.).
11. Τις αποφάσεις διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων κληρούχων (αρθ. 285 του αγροτικού κώδικα).
12. Την διόρθωση αποφάσεων Επιτροπών Απαλ/σεων για αριθμητικά ή λογιστικά σφάλματα (αρθ. 80 παρ. 4 του αγροτικού κώδικα).
13. Την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 9 του ν.δ. 1189/1972 και άρθρο 22 του ν. 674/1977).
14. Την κοινοποίηση αποφάσεων της Ε.Α.Δ.
15. Τις βεβαιώσεις οφειλών κληρούχων.
16. Αντιγράφων τίτλων κυριότητας
17. Τις αναθέσεις στους υπαλλήλους του Τμήματος των εργασιών υπαίθρου και γραφείου του προγράμματος (εποικισμού, αναδασμού, αμπελουργικού κτηματολογίου), καθώς και των κάθε φύσης τοπογραφικών εργασιών που σχετίζονται μ’ αυτό και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας.
18. Τα στοιχεία και διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν την κύρωση διανομών, αναδασμών και αμπελουργικού κτηματολογίου.
19. Αποφάσεις Συγκροτήσεως των Τοπογραφικών Συνεργείων του Τμήματος Τοπογραφίας –εποικισμού-αναδασμού, λοιπών εργασιών πλην των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Υπ. Γεωργίας.
20. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των Τ.Σ. που αναθέτει το τμήμα.
21. Οι προτάσεις σύνταξης προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών αναδασμού, διανομών, κτηματολογίων, τοπογραφήσεων.
22. Τα αποσπάσματα διαγραμμάτων που χορηγούνται στους κληρούχους και τα ακέραια διαγράμματα και πίνακες που χορηγούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π. και τις Κοινότητες, για αγροκτήματα και συνοικισμούς του Νομού (ν. 480/1943 άρθρο 1 παρ. 2β).
23. Τήρηση Κτηματολογικών στοιχείων.
24. Τα κτηματολογικά στοιχεία που αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού για την έκδοση τίτλων κυριότητας (ν. 480/1943 άρθρο 1α).
25. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την σημείωση μεταβολών στα στοιχεία των κυρωμένων διανομών:

α. Εξ’ αιτίας διαπίστωσης τεχνικών ή αντιγραφικών σφαλμάτων (ν.δ. 1189/1972, ν.δ. 174/1974 άρθρο 2, ΧΑΤ/400/15.1.1979).
β. Εξ’ αιτίας αντικατάστασης ακατάλληλων κλήρων ή κατάτμησης τεμαχίων λόγω ανώμαλων δικαιοπραξιών (άρθρο 188 παρ. 5 Αγροτ. Κώδικα και άρθρο 119 παρ. 8 Αγροτ. Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3194/1955, ν.δ. 3958/1959). γ. Εξ’ αιτίας μεταβολών που οφείλονται σε επεκτάσεις συνοικισμών, ευθυγραμμίσεις οριογραμμών, μεμονωμένες νόμιμες παραχωρήσεις κ.λπ. (ν.δ. 1189/1972 άρθρο 9, ν.δ. 174/1974 κ.λπ.).

26. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί μερικής ή ολικής αναμόρφωσης πλημμελών διανομών  (ν.δ. 3958/1959 άρθρο 2, ν.δ. 431/1968 άρθρο 16).
27. Τις προτάσεις για την παραπομπή στην τριμελή επιτροπή 22 του ν. 674/1977 των περιπτώσεων διαπίστωσης Τεχνικών σφαλμάτων σε κυρωμένο αναδασμό, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά (Ν. 674/77, άρθρο 22 παρ. 1 γ).
28. Τις προτάσεις για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο Ξάνθης.

 

Διευθυντής: Βασίλειος Τζελέπης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Διοικητηρίου, 67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25413 50188
Φαξ: 25410 63167
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Κτηνιατρικής
β. Τμήμα Αλιείας
γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου
δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

α. Τμήμα Κτηνιατρικής

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του αρθ 3 του ΠΔ 79/2007:
1. 
σφαγείων
2. τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
3. παρασκευασμάτων κρέατος
4. ψύξης - κατάψυξης κρέατος
5. καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
6. ιχθυόσκαλων
7. συσκευασίας αλιευμάτων
8. ψύξης - κατάψυξης αλιευμάτων
9. τεμαχισμού αλιευμάτων
10. ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
11. σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
12. γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
13. τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
14. προϊόντων αυγών
15. τυποποίησης μελιού
16. ψυκτικών αποθηκών

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του Παρ ΙΙΙ της ΚΥΑ 15523/06:
1.
 Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών.
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών.
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
5. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου.
6. Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
8. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
9. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
10. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
11. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών.
12. Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
13. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με δραστηριότητα μεταπώλησης και  όχι   απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
14. Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων  Ζωικών Υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
1.
 μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,2 και 3
2. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2,
3. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 3,
4. μονάδων αποθήκευσης,
5. μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικές  μονάδες,
6. μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων κατηγορίας 2 και 3,
7. μονάδων Βιοαερίου,
8. μονάδων λιπασματοποίησης ,
9. μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
10. Κέντρα συλλογής και μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική  Νομοθεσία. (ΚΑΝ 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ΠΔ 211/06)
1.
 Την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την διάθεση μικρών ποσοτήτων (<10000 τεμαχίων ετησίως)  κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.
2. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων του συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης RASFF  NOTIFICATION και την διαχείριση διατροφικών κρίσεων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
3. Την έγκριση ή καταχώρηση των εμπόρων  ζωικών τροφίμων και τήρηση μητρώου αυτών.
4. Την εφαρμογή  του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων , τον έλεγχο των ανωτάτων  ορίων για κτηνιατρικά φάρμακα ,φυτοφάρμακα και των απαγορευμένων ουσιών στα ζωικά  τρόφιμα  της Περιφερειακής Ενότητας  και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
5. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας  των παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος. 
6. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ή  τα Κτηνιατρικά Κέντρα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς  και των εκτελεστικών μέτρων.
7. Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.
8. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων και την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των  ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
9. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την κτηνιατρική δημόσια υγεία.
10. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
11. Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004  σε συνεργασία με την ΚΑΑ
12. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, την εποπτεία και τον έλεγχο  εφαρμογής των Προγραμμάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
13. Η λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων,
14. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων
15. Η σύσταση η  εποπτεία και ο έλεγχος των επιτροπών εκτίμησης, θανάτωσης, ενταφιασμού(εφόσον προβλέπεται), ανάθεσης εργασιών και παραλαβής έργων επί μεγάλης επιζωοτίας ή κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.
16. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, γραφείων παραγωγικών ζώων  καταστημάτων πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ενδιαιτημάτων των ζώων καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καθώς και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
17. Η έγκριση και καταγραφή εμπόρων μεταφορέων και οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, και η έκδοση ανάλογων αδειών.
18. Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού τιμήματος συγχρονισμού οίστρου και εκτέλεσης Τ.Σ. στα παραγωγικά  ζώα
19. Τη διαχείριση των οικονομικών αντικειμένων του Τμήματος  Κτηνιατρικής, όπως πληρωμές αποζημιώσεις, δαπάνες , είσπραξη κτηνιατρικών τελών και γενικά πάσης φύσεως οικονομικής εργασίας.

Την  κατάρτιση, εποπτεία  και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης
1. Του κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία της  Περιφερειακής Ενότητας και  της μεταφοράς των σφαγίων σε καταστήματα διάθεσης τους και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων,
2. Του ελέγχου της παραγωγής γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται,
3. Την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέσω του συστήματος Traces)  και τις Τρίτες χώρες και την έκδοση όπου απαιτείται κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών.
4. Την διενέργεια κτηνιατρικού επισήμου  ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
5. Την διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγομένων ή εξαγομένων ζωικών τροφίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σχετική υπηρεσία.
6. Την χορήγηση αδείας μεταφοράς  από κτηνιατρικής -  υγειονομικής πλευράς σε οχήματα που μεταφέρουν κρέατα, αλιεύματα και γαλακτοκομικά προϊόντα, και λοιπά  ζωικά τρόφιμα..
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την είσπραξη και απόδοση των τελών Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων που γίνονται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις.
8. Την χορήγηση άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και την τήρηση μητρώου μεταφορέων.
9. Την χορήγηση όποιων  άλλων αδειών προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.
10. Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις ζωοτροφές  ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή διαβίωση τους.
11. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου [χερσαίου, υδροβίου και αμφιβίου],
12. Η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων,
13. Η ανάθεση σε υπαλλήλους ή εργάτες των κτηνιατρικών υπηρεσιακών καθηκόντων υγειονοφύλακα.
14. Η συνεργασία με τα  Αγροτικά Κτηνιατρεία, σε θέματα αρμοδιότητος του «Γραφείου».
15. Η έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων και υποπροϊόντων από τρίτες χώρες και η απαγόρευση εισαγωγής των, χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής ζώντων ζώων και ζωικών  υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες
16. Η έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος Traces
17. Η έγκριση και  η καταχώρηση των εμπόρων ζώντων ζώων
18. Ελέγχει την είσπραξη και απόδοση των τελών που αφορούν, ελέγχους σε ζώντα ζώα, κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα μεταφοράς ζώων.
19. Η μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία ζώων συντροφιάς, και η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων κλπ.
20. Έλεγχος των μητρώων των  Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.
21. Χορήγηση άδειας διακίνησης ζώων.
22. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής, εκτελούν όλα τα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν την Υγεία του Ζωικού κεφαλαίου και των μελισσών, ως και τη διαφύλαξη αυτών από λοιμώδη, μεταδοτικά ή παρασιτικά νοσήματα, τηρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ως και της υγιεινής του κατάστασης, εποπτεύουν και ελέγχουν τη σήμανση των ζώων, την τήρηση των μητρώων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης του κτηνοτρόφου, ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζουν για την προστασία τους, ασκούν τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία, διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πραγματοποιούν έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων, ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες και υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα.

β. Τμήμα Αλιείας

1. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).   
2. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ.420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2040/1992).   
3. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α΄).
4. Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3).    
5. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969
6. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
7. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
8. Κατάρτιση μελετών και προγραμμάτων για ανάπτυξη αλιείας.        
9. Διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιχθυοτρόφων υδάτων. Έγκριση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων διαχείρισης των ιχθυοτρόφων υδάτων. Προγραμματισμός και έγκριση μελετών των αναγκαίων έργων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/197
10. Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρ 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).
11. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 ν.δ. 420/1970).
12. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 ν.δ. 420/1970).     
13. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.       
14. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
15. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
16. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).
17. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρ 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α΄).   
18. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
19. Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).
20. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
21. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).    
22. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
23. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).      
24. Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2).
25. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
26. Παρακολούθηση και λήψη για λήψη μέτρων, σε πάσης φύσεως μολύνσεων και ρυπάνσεων  του υδάτινου περιβάλλοντος και η εισήγηση για λήψη μέτρων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.         
27. Εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετησίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση – εφαρμογή αυτών στη θαλάσσια αλιεία.
28. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
29. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ 232 Α΄).         
30. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.        
31. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 ν.δ. 420/1970).       
32. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 
33. Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α΄ π.δ.433/1977).
34. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
35. Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.        
36. Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.   
37. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.       
38. Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε
39. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.      
40. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
41. Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).   
42. Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.   
43. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α΄).       
44. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
45. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
46. Παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ε.Ε. και Εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας      
47. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.   

γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου

1. Αποστολή δειγμάτων προς:
1.1 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.),
1.2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)
1.3 Γενικό Χημείο του Κράτους
1.4 ΕΦΕΤ
1.5 Άλλους Οργανισμούς
2.Αποφάσεις για τα παθογόνα καραντίνας, που απορρέουν από τις Ειδικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.Έγγραφα προς:
3.1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.2 Μ.Φ.Ι. & Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε
4.Εκθέσεις ελέγχου επισκοπήσεων
5.Διαβίβαση Εκθέσεων ελέγχου για επιβολή κυρώσεων
6.Προτάσεις εκπαίδευσης προσωπικού
7.Αποφάσεις επιβολής μέτρων – κυρώσεων για τη μη τήρηση των μέτρων ποιοτικού &  φυτοϋγειονομικού ελέγχου
8.Κατάταξη, κατά κατηγορία κριτηρίων, των αιτηθέντων παραγωγών  για την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
9.Ονομαστική κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
10. Χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνα
11.Επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
12.Κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, των αιτηθέντων παραγωγών
12.1 Τελική κατάσταση δικαιούχων για την ένταξη
12.2 Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων,  καθώς και στο Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων
13. Καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και  μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων, καθώς και του Προγράμματος εκρίζωσης  αμπελώνων.
14. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. διαφόρων αιτημάτων των οινοποιητικών επιχειρήσεων
14.1    Διαβιβαστικό για χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Μητρώου
14.2   Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
14.3   Προτάσεις & Οδηγίες  αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών
14.4   Αλληλογραφία για την εξέλιξη των καλλιεργειών και των προβλημάτων τους
14.5 ΄Εγγραφα για τη διαχείριση Μητρώων [Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών    (Μ.Ε.Ν.Ο.) –Φυτοϋγειονομικού Μητρώου]
15. Ενημέρωση – Εκπαίδευση αγροτών σε θέματα φυτοπροστασίας & χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
16. Ενημέρωση, έλεγχοι, οδηγίες συμμόρφωσης για Εφαρμογή νομοθεσίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποιοτικό & φυτοϋγειονομικό έλεγχο
17. Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών
18. Βεβαιώσεις καλλιέργειας αμπέλου
19. Δηλώσεις παραγωγής οίνων
20. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. αποθεμάτων οίνου – εκτιμήσεων οινοπαραγωγής - συγκεντρωτικών καταστάσεων οινοπαραγωγής – εκτιμήσεων παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.
21. Αλληλογραφία με τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οινικής νομοθεσίας
22. Αποστολή δειγμάτων υποπροϊόντων οινοποίησης και οίνων για εργαστηριακό έλεγχο στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
23. Αποδόσεις από την είσπραξη Ποιοτικών & Φυτοϋγειονομικών τελών από  πληρωμές δικαιούχων
23.1 Αποφάσεις ορισμού Ποιοτικών Ελεγκτών
23.2 Αποφάσεις ορισμού ελεγκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
23.3 Αποφάσεις ορισμού μελών επιτροπών κοινών με άλλες Υπηρεσίες
23.4 Ορισμός υπεύθυνου για τους ελέγχους αμπελουργικού και αμπελοοινικού τομέα.
23.5 Όλες οι άλλες αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω.

δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

1. Άδειες Ίδρυσης – Λειτουργίας Σταβλικών εγκαταστάσεων
2. Έλεγχος ζωοτροφών – μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών
3. Έκδοση βεβαιώσεων επιτροπής Ν.Ε.ΧΩ.Π
4. Ενεργειακά φυτά – βιομηχανική τομάτα
5. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε συλλόγους και ιδρύματα
6.Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για κοινωφελή έργα και νόμιμες εγκαταστάσεις στους γεωργοκτηνοτρόφους
7. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων
8. Έκδοση αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων
9. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
10. Νέοι αγρότες (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
11. Σχέδια βελτίωσης (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
12. Αμοιβή μηχανικών (μέτρα μείωσης κόστους αγροτικών κατασκευών)
13. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης
14. Προγράμματα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
15. Βεβαιώσεις κατοχής μέλισσοσμηνών
16. Χειρισμός Ελαιοκομικού Μητώου
17. Στατιστικά φυτικής – ζωικής παραγωγής
18. Βεβαιώσεις για αγροτικά αυτοκίνητα και πλανόδιους
19. Ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα γυναικείων συν/σμών – αγροτουρισμού
20. Βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη για δικαιούχους ενταγμένους σε προγ/τα
21. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (R.I.C.A.)
22. Άδειες παρέκκλισης βιολογικού σπόρου
23. Βεβαιώσεις για αποθήκες έως 15 τ.μ.
24. Βεβαίωση ύπαρξης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
25. Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου
26. Μελισσοκομικό μητρώο – έκδοση μελισσοκομικών βιβλιαρίων
27. Όσα δεν αναφέρονται υπογραφή από Αντιπεριφερειάρχη

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

1. Τις αναθεωρήσεις Οριστικών Διανομών (αριθ. 191 και 192 του Αγροτικού Κώδικα).
2.  Τις αποφάσεις παράτασης έκδοσης αποφάσεων των Επιτροπών Απαλ/σεων (Άρθ. 4 του ν. 2040/1992).
3. Τις αποφάσεις διόρθωσης ή ακύρωσης τίτλων κυριότητος (άρθρ. 2 του ν.δ. 174/1974 και ν. 1644/1986).
4. Τις αποφάσεις αναπομπής ή μη, αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (αρθ. 80 του αγροτικού κώδικα).
5. Υπογραφή τίτλων κυριότητας.
6. Ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπών όπου σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχει υπάλληλος της υπηρεσίας.
7. Αποφάσεων καθορισμού επικοίνου κλήρου.
8. Των αποφάσεων σημειώσεων μεταβολών αγρ/ των και συν/μων του Νομού Καβάλας, που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3147/2003.
9. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά και υπομνηστικά έγγραφα επί θεμάτων Τοπογραφίας- Εποικισμού -Αναδασμού, ως και ερωτημάτων επί θεμάτων νομικο-διοικητικής ή Τεχνικής φύσεως Τοπογραφίας -Εποικισμού - Αναδασμού
10. Την χορήγηση βεβαιώσεων εποικιστικού περιεχομένου (ήτοι: μη οφειλή τιμήματος, κατοχής γεωργικού κλήρου, εξάλειψης υποθήκης, αμετάκλητου των αποφάσεων της Ε.Α.Δ. κ.λπ.).
11. Τις αποφάσεις διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων κληρούχων (αρθ. 285 του αγροτικού κώδικα).
12. Την διόρθωση αποφάσεων Επιτροπών Απαλ/σεων για αριθμητικά ή λογιστικά σφάλματα (αρθ. 80 παρ. 4 του αγροτικού κώδικα).
13. Την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 9 του ν.δ. 1189/1972 και άρθρο 22 του ν. 674/1977).
14. Την κοινοποίηση αποφάσεων της Ε.Α.Δ.
15. Τις βεβαιώσεις οφειλών κληρούχων.
16. Αντιγράφων τίτλων κυριότητας
17. Τις αναθέσεις στους υπαλλήλους του Τμήματος των εργασιών υπαίθρου και γραφείου του προγράμματος (εποικισμού, αναδασμού, αμπελουργικού κτηματολογίου), καθώς και των κάθε φύσης τοπογραφικών εργασιών που σχετίζονται μ’ αυτό και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας.
18. Τα στοιχεία και διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν την κύρωση διανομών, αναδασμών και αμπελουργικού κτηματολογίου.
19. Αποφάσεις Συγκροτήσεως των Τοπογραφικών Συνεργείων του Τμήματος Τοπογραφίας –εποικισμού-αναδασμού, λοιπών εργασιών πλην των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Υπ. Γεωργίας.
20. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των Τ.Σ. που αναθέτει το τμήμα.
21. Οι προτάσεις σύνταξης προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών αναδασμού, διανομών, κτηματολογίων, τοπογραφήσεων.
22. Τα αποσπάσματα διαγραμμάτων που χορηγούνται στους κληρούχους και τα ακέραια διαγράμματα και πίνακες που χορηγούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π. και τις Κοινότητες, για αγροκτήματα και συνοικισμούς του Νομού (ν. 480/1943 άρθρο 1 παρ. 2β).
23. Τήρηση Κτηματολογικών στοιχείων.
24. Τα κτηματολογικά στοιχεία που αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού για την έκδοση τίτλων κυριότητας (ν. 480/1943 άρθρο 1α).
25. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την σημείωση μεταβολών στα στοιχεία των κυρωμένων διανομών:

α. Εξ’ αιτίας διαπίστωσης τεχνικών ή αντιγραφικών σφαλμάτων (ν.δ. 1189/1972, ν.δ. 174/1974 άρθρο 2, ΧΑΤ/400/15.1.1979).
β. Εξ’ αιτίας αντικατάστασης ακατάλληλων κλήρων ή κατάτμησης τεμαχίων λόγω ανώμαλων δικαιοπραξιών (άρθρο 188 παρ. 5 Αγροτ. Κώδικα και άρθρο 119 παρ. 8 Αγροτ. Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3194/1955, ν.δ. 3958/1959). γ. Εξ’ αιτίας μεταβολών που οφείλονται σε επεκτάσεις συνοικισμών, ευθυγραμμίσεις οριογραμμών, μεμονωμένες νόμιμες παραχωρήσεις κ.λπ. (ν.δ. 1189/1972 άρθρο 9, ν.δ. 174/1974 κ.λπ.).

26. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί μερικής ή ολικής αναμόρφωσης πλημμελών διανομών  (ν.δ. 3958/1959 άρθρο 2, ν.δ. 431/1968 άρθρο 16).
27. Τις προτάσεις για την παραπομπή στην τριμελή επιτροπή 22 του ν. 674/1977 των περιπτώσεων διαπίστωσης Τεχνικών σφαλμάτων σε κυρωμένο αναδασμό, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά (Ν. 674/77, άρθρο 22 παρ. 1 γ).
28. Τις προτάσεις για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο Καβάλας.

 

Διευθυντής: Λεωνίδας Καστανάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 20, 65100 Καβάλα
Τηλέφωνο: 2513 503459
Φαξ: 2513 503612
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 15:02

Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Γράφτηκε από τον

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Κτηνιατρικής
β. Τμήμα Αλιείας
γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου
δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

α. Τμήμα Κτηνιατρικής

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του αρθ 3 του ΠΔ 79/2007:
1. 
σφαγείων
2. τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
3. παρασκευασμάτων κρέατος
4. ψύξης - κατάψυξης κρέατος
5. καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
6. ιχθυόσκαλων
7. συσκευασίας αλιευμάτων
8. ψύξης - κατάψυξης αλιευμάτων
9. τεμαχισμού αλιευμάτων
10. ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
11. σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
12. γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
13. τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
14. προϊόντων αυγών
15. τυποποίησης μελιού
16. ψυκτικών αποθηκών

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του Παρ ΙΙΙ της ΚΥΑ 15523/06:
1.
 Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών.
2. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών.
4. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
5. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου.
6. Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
8. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
9. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
10. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
11. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών.
12. Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
13. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με δραστηριότητα μεταπώλησης και  όχι   απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
14. Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων  Ζωικών Υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
1.
 μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,2 και 3
2. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2,
3. μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 3,
4. μονάδων αποθήκευσης,
5. μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικές  μονάδες,
6. μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων κατηγορίας 2 και 3,
7. μονάδων Βιοαερίου,
8. μονάδων λιπασματοποίησης ,
9. μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
10. Κέντρα συλλογής και μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική  Νομοθεσία. (ΚΑΝ 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ΠΔ 211/06)
1.
 Την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την διάθεση μικρών ποσοτήτων (<10000 τεμαχίων ετησίως)  κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.
2. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων του συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης RASFF  NOTIFICATION και την διαχείριση διατροφικών κρίσεων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
3. Την έγκριση ή καταχώρηση των εμπόρων  ζωικών τροφίμων και τήρηση μητρώου αυτών.
4. Την εφαρμογή  του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων , τον έλεγχο των ανωτάτων  ορίων για κτηνιατρικά φάρμακα ,φυτοφάρμακα και των απαγορευμένων ουσιών στα ζωικά  τρόφιμα  της Περιφερειακής Ενότητας  και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
5. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας  των παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος. 
6. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ή  τα Κτηνιατρικά Κέντρα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς  και των εκτελεστικών μέτρων.
7. Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.
8. Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων και την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των  ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
9. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την κτηνιατρική δημόσια υγεία.
10. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
11. Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004  σε συνεργασία με την ΚΑΑ
12. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, την εποπτεία και τον έλεγχο  εφαρμογής των Προγραμμάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
13. Η λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων,
14. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων
15. Η σύσταση η  εποπτεία και ο έλεγχος των επιτροπών εκτίμησης, θανάτωσης, ενταφιασμού(εφόσον προβλέπεται), ανάθεσης εργασιών και παραλαβής έργων επί μεγάλης επιζωοτίας ή κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.
16. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, γραφείων παραγωγικών ζώων  καταστημάτων πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ενδιαιτημάτων των ζώων καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καθώς και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
17. Η έγκριση και καταγραφή εμπόρων μεταφορέων και οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, και η έκδοση ανάλογων αδειών.
18. Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού τιμήματος συγχρονισμού οίστρου και εκτέλεσης Τ.Σ. στα παραγωγικά  ζώα
19. Τη διαχείριση των οικονομικών αντικειμένων του Τμήματος  Κτηνιατρικής, όπως πληρωμές αποζημιώσεις, δαπάνες , είσπραξη κτηνιατρικών τελών και γενικά πάσης φύσεως οικονομικής εργασίας.

Την  κατάρτιση, εποπτεία  και τον έλεγχο καλής εκτέλεσης
1. Του κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία της  Περιφερειακής Ενότητας και  της μεταφοράς των σφαγίων σε καταστήματα διάθεσης τους και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων,
2. Του ελέγχου της παραγωγής γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται,
3. Την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέσω του συστήματος Traces)  και τις Τρίτες χώρες και την έκδοση όπου απαιτείται κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών.
4. Την διενέργεια κτηνιατρικού επισήμου  ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
5. Την διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγομένων ή εξαγομένων ζωικών τροφίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σχετική υπηρεσία.
6. Την χορήγηση αδείας μεταφοράς  από κτηνιατρικής -  υγειονομικής πλευράς σε οχήματα που μεταφέρουν κρέατα, αλιεύματα και γαλακτοκομικά προϊόντα, και λοιπά  ζωικά τρόφιμα..
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την είσπραξη και απόδοση των τελών Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων που γίνονται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις.
8. Την χορήγηση άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και την τήρηση μητρώου μεταφορέων.
9. Την χορήγηση όποιων  άλλων αδειών προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.
10. Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις ζωοτροφές  ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή διαβίωση τους.
11. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου [χερσαίου, υδροβίου και αμφιβίου],
12. Η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων,
13. Η ανάθεση σε υπαλλήλους ή εργάτες των κτηνιατρικών υπηρεσιακών καθηκόντων υγειονοφύλακα.
14. Η συνεργασία με τα  Αγροτικά Κτηνιατρεία, σε θέματα αρμοδιότητος του «Γραφείου».
15. Η έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων και υποπροϊόντων από τρίτες χώρες και η απαγόρευση εισαγωγής των, χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής ζώντων ζώων και ζωικών  υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες
16. Η έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος Traces
17. Η έγκριση και  η καταχώρηση των εμπόρων ζώντων ζώων
18. Ελέγχει την είσπραξη και απόδοση των τελών που αφορούν, ελέγχους σε ζώντα ζώα, κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα μεταφοράς ζώων.
19. Η μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία ζώων συντροφιάς, και η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων κλπ.
20. Έλεγχος των μητρώων των  Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.
21. Χορήγηση άδειας διακίνησης ζώων.
22. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής, εκτελούν όλα τα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν την Υγεία του Ζωικού κεφαλαίου και των μελισσών, ως και τη διαφύλαξη αυτών από λοιμώδη, μεταδοτικά ή παρασιτικά νοσήματα, τηρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ως και της υγιεινής του κατάστασης, εποπτεύουν και ελέγχουν τη σήμανση των ζώων, την τήρηση των μητρώων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης του κτηνοτρόφου, ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζουν για την προστασία τους, ασκούν τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία, διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πραγματοποιούν έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων, ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες και υπογράφουν πάσης φύσεως έγγραφα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα.

β. Τμήμα Αλιείας

1. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).1, 3 εδάφια 2 και 4 ν.δ. 420/1970).   
2. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ.420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2040/1992).   
3. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α΄).
4. Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3).    
5. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969
6. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
7. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
8. Κατάρτιση μελετών και προγραμμάτων για ανάπτυξη αλιείας.        
9. Διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιχθυοτρόφων υδάτων. Έγκριση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων διαχείρισης των ιχθυοτρόφων υδάτων. Προγραμματισμός και έγκριση μελετών των αναγκαίων έργων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/197
10. Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρ 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).
11. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 ν.δ. 420/1970).
12. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 ν.δ. 420/1970).     
13. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.       
14. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
15. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
16. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).
17. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρ 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α΄).   
18. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
19. Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).
20. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
21. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).    
22. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
23. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).      
24. Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2).
25. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
26. Παρακολούθηση και λήψη για λήψη μέτρων, σε πάσης φύσεως μολύνσεων και ρυπάνσεων  του υδάτινου περιβάλλοντος και η εισήγηση για λήψη μέτρων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.         
27. Εισηγήσεις επί της κατάρτισης πολυετών και ετησίων Προγραμμάτων Αλιευτικής Ανάπτυξης καθώς και η παρακολούθηση – εφαρμογή αυτών στη θαλάσσια αλιεία.
28. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
29. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ 232 Α΄).         
30. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.        
31. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 ν.δ. 420/1970).       
32. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου. 
33. Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α΄ π.δ.433/1977).
34. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
35. Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.        
36. Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.   
37. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.       
38. Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε
39. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.      
40. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
41. Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).   
42. Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.   
43. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α΄).       
44. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
45. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
46. Παρακολούθηση και εφαρμογή Κανονισμών Ε.Ε. και Εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας      
47. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.   

γ. Τμήμα Ποιοτικού Φυτουγειονομικού Ελέγχου

1. Αποστολή δειγμάτων προς:
1.1 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.),
1.2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)
1.3 Γενικό Χημείο του Κράτους
1.4 ΕΦΕΤ
1.5 Άλλους Οργανισμούς
2.Αποφάσεις για τα παθογόνα καραντίνας, που απορρέουν από τις Ειδικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.Έγγραφα προς:
3.1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.2 Μ.Φ.Ι. & Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε
4.Εκθέσεις ελέγχου επισκοπήσεων
5.Διαβίβαση Εκθέσεων ελέγχου για επιβολή κυρώσεων
6.Προτάσεις εκπαίδευσης προσωπικού
7.Αποφάσεις επιβολής μέτρων – κυρώσεων για τη μη τήρηση των μέτρων ποιοτικού &  φυτοϋγειονομικού ελέγχου
8.Κατάταξη, κατά κατηγορία κριτηρίων, των αιτηθέντων παραγωγών  για την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
9.Ονομαστική κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
10. Χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης αμπελώνα
11.Επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
12.Κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, των αιτηθέντων παραγωγών
12.1 Τελική κατάσταση δικαιούχων για την ένταξη
12.2 Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων,  καθώς και στο Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων
13. Καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και  μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων, καθώς και του Προγράμματος εκρίζωσης  αμπελώνων.
14. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. διαφόρων αιτημάτων των οινοποιητικών επιχειρήσεων
14.1    Διαβιβαστικό για χορήγηση Φυτοϋγειονομικού Μητρώου
14.2   Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
14.3   Προτάσεις & Οδηγίες  αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών
14.4   Αλληλογραφία για την εξέλιξη των καλλιεργειών και των προβλημάτων τους
14.5 ΄Εγγραφα για τη διαχείριση Μητρώων [Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών    (Μ.Ε.Ν.Ο.) –Φυτοϋγειονομικού Μητρώου]
15. Ενημέρωση – Εκπαίδευση αγροτών σε θέματα φυτοπροστασίας & χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
16. Ενημέρωση, έλεγχοι, οδηγίες συμμόρφωσης για Εφαρμογή νομοθεσίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποιοτικό & φυτοϋγειονομικό έλεγχο
17. Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών
18. Βεβαιώσεις καλλιέργειας αμπέλου
19. Δηλώσεις παραγωγής οίνων
20. Αποστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. αποθεμάτων οίνου – εκτιμήσεων οινοπαραγωγής - συγκεντρωτικών καταστάσεων οινοπαραγωγής – εκτιμήσεων παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.
21. Αλληλογραφία με τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οινικής νομοθεσίας
22. Αποστολή δειγμάτων υποπροϊόντων οινοποίησης και οίνων για εργαστηριακό έλεγχο στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
23. Αποδόσεις από την είσπραξη Ποιοτικών & Φυτοϋγειονομικών τελών από  πληρωμές δικαιούχων
23.1 Αποφάσεις ορισμού Ποιοτικών Ελεγκτών
23.2 Αποφάσεις ορισμού ελεγκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
23.3 Αποφάσεις ορισμού μελών επιτροπών κοινών με άλλες Υπηρεσίες
23.4 Ορισμός υπεύθυνου για τους ελέγχους αμπελουργικού και αμπελοοινικού τομέα.
23.5 Όλες οι άλλες αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω.

δ. Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

1. Άδειες Ίδρυσης – Λειτουργίας Σταβλικών εγκαταστάσεων
2. Έλεγχος ζωοτροφών – μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών
3. Έκδοση βεβαιώσεων επιτροπής Ν.Ε.ΧΩ.Π
4. Ενεργειακά φυτά – βιομηχανική τομάτα
5. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε συλλόγους και ιδρύματα
6.Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για κοινωφελή έργα και νόμιμες εγκαταστάσεις στους γεωργοκτηνοτρόφους
7. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων
8. Έκδοση αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων
9. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
10. Νέοι αγρότες (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
11. Σχέδια βελτίωσης (παρακολούθηση, υλοποίηση, πορεία)
12. Αμοιβή μηχανικών (μέτρα μείωσης κόστους αγροτικών κατασκευών)
13. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης
14. Προγράμματα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
15. Βεβαιώσεις κατοχής μέλισσοσμηνών
16. Χειρισμός Ελαιοκομικού Μητώου
17. Στατιστικά φυτικής – ζωικής παραγωγής
18. Βεβαιώσεις για αγροτικά αυτοκίνητα και πλανόδιους
19. Ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα γυναικείων συν/σμών – αγροτουρισμού
20. Βεβαιώσεις ιδιότητας αγρότη για δικαιούχους ενταγμένους σε προγ/τα
21. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (R.I.C.A.)
22. Άδειες παρέκκλισης βιολογικού σπόρου
23. Βεβαιώσεις για αποθήκες έως 15 τ.μ.
24. Βεβαίωση ύπαρξης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
25. Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου
26. Μελισσοκομικό μητρώο – έκδοση μελισσοκομικών βιβλιαρίων
27. Όσα δεν αναφέρονται υπογραφή από Αντιπεριφερειάρχη

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

1. Τις αναθεωρήσεις Οριστικών Διανομών (αριθ. 191 και 192 του Αγροτικού Κώδικα).
2.  Τις αποφάσεις παράτασης έκδοσης αποφάσεων των Επιτροπών Απαλ/σεων (Άρθ. 4 του ν. 2040/1992).
3. Τις αποφάσεις διόρθωσης ή ακύρωσης τίτλων κυριότητος (άρθρ. 2 του ν.δ. 174/1974 και ν. 1644/1986).
4. Τις αποφάσεις αναπομπής ή μη, αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (αρθ. 80 του αγροτικού κώδικα).
5. Υπογραφή τίτλων κυριότητας.
6. Ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπών όπου σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχει υπάλληλος της υπηρεσίας.
7. Αποφάσεων καθορισμού επικοίνου κλήρου.
8. Των αποφάσεων σημειώσεων μεταβολών αγρ/ των και συν/μων του Νομού Δράμας, που εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3147/2003.
9. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά και υπομνηστικά έγγραφα επί θεμάτων Τοπογραφίας- Εποικισμού -Αναδασμού, ως και ερωτημάτων επί θεμάτων νομικο-διοικητικής ή Τεχνικής φύσεως Τοπογραφίας -Εποικισμού - Αναδασμού
10. Την χορήγηση βεβαιώσεων εποικιστικού περιεχομένου (ήτοι: μη οφειλή τιμήματος, κατοχής γεωργικού κλήρου, εξάλειψης υποθήκης, αμετάκλητου των αποφάσεων της Ε.Α.Δ. κ.λπ.).
11. Τις αποφάσεις διόρθωσης ονοματεπωνυμικών στοιχείων κληρούχων (αρθ. 285 του αγροτικού κώδικα).
12. Την διόρθωση αποφάσεων Επιτροπών Απαλ/σεων για αριθμητικά ή λογιστικά σφάλματα (αρθ. 80 παρ. 4 του αγροτικού κώδικα).
13. Την διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 9 του ν.δ. 1189/1972 και άρθρο 22 του ν. 674/1977).
14. Την κοινοποίηση αποφάσεων της Ε.Α.Δ.
15. Τις βεβαιώσεις οφειλών κληρούχων.
16. Αντιγράφων τίτλων κυριότητας
17. Τις αναθέσεις στους υπαλλήλους του Τμήματος των εργασιών υπαίθρου και γραφείου του προγράμματος (εποικισμού, αναδασμού, αμπελουργικού κτηματολογίου), καθώς και των κάθε φύσης τοπογραφικών εργασιών που σχετίζονται μ’ αυτό και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας.
18. Τα στοιχεία και διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν την κύρωση διανομών, αναδασμών και αμπελουργικού κτηματολογίου.
19. Αποφάσεις Συγκροτήσεως των Τοπογραφικών Συνεργείων του Τμήματος Τοπογραφίας –εποικισμού-αναδασμού, λοιπών εργασιών πλην των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Υπ. Γεωργίας.
20. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των Τ.Σ. που αναθέτει το τμήμα.
21. Οι προτάσεις σύνταξης προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών αναδασμού, διανομών, κτηματολογίων, τοπογραφήσεων.
22. Τα αποσπάσματα διαγραμμάτων που χορηγούνται στους κληρούχους και τα ακέραια διαγράμματα και πίνακες που χορηγούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π. και τις Κοινότητες, για αγροκτήματα και συνοικισμούς του Νομού (ν. 480/1943 άρθρο 1 παρ. 2β).
23. Τήρηση Κτηματολογικών στοιχείων.
24. Τα κτηματολογικά στοιχεία που αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού για την έκδοση τίτλων κυριότητας (ν. 480/1943 άρθρο 1α).
25. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την σημείωση μεταβολών στα στοιχεία των κυρωμένων διανομών:

α. Εξ’ αιτίας διαπίστωσης τεχνικών ή αντιγραφικών σφαλμάτων (ν.δ. 1189/1972, ν.δ. 174/1974 άρθρο 2, ΧΑΤ/400/15.1.1979).
β. Εξ’ αιτίας αντικατάστασης ακατάλληλων κλήρων ή κατάτμησης τεμαχίων λόγω ανώμαλων δικαιοπραξιών (άρθρο 188 παρ. 5 Αγροτ. Κώδικα και άρθρο 119 παρ. 8 Αγροτ. Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3194/1955, ν.δ. 3958/1959). γ. Εξ’ αιτίας μεταβολών που οφείλονται σε επεκτάσεις συνοικισμών, ευθυγραμμίσεις οριογραμμών, μεμονωμένες νόμιμες παραχωρήσεις κ.λπ. (ν.δ. 1189/1972 άρθρο 9, ν.δ. 174/1974 κ.λπ.).

26. Τις προτάσεις για την έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί μερικής ή ολικής αναμόρφωσης πλημμελών διανομών  (ν.δ. 3958/1959 άρθρο 2, ν.δ. 431/1968 άρθρο 16).
27. Τις προτάσεις για την παραπομπή στην τριμελή επιτροπή 22 του ν. 674/1977 των περιπτώσεων διαπίστωσης Τεχνικών σφαλμάτων σε κυρωμένο αναδασμό, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά (Ν. 674/77, άρθρο 22 παρ. 1 γ).
28. Τις προτάσεις για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο Δράμας.

 

Διευθυντής: Ιώβης Νικόλαος
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο, 66100 Δράμα
Τηλέφωνο: 25213 51201
Φαξ: 25213 51297
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 15:01

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Γράφτηκε από τον

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ανάγονται ιδίως στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργείων, εφαρμόζει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασχολούνται με θέματα Κτηνιατρικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Διευθυντής: Αχιλλέας Σαχπατζίδης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25313 50416
Φαξ: 25310 22668
email:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 15:00

Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Γράφτηκε από τον

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται ιδίως στην παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ, την εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων και την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, τη σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων, τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους, τη σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου, καθώς και την περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί, τη χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών καθώς και την έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.
Τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

Διευθυντής: Ευάγγελος Σταμπόλογλου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25313 50261
Φαξ: 25313 50262
email:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 14:59

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Γράφτηκε από τον

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους Δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγουμένου εδαφίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή και άλλους φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

Διευθυντής: Δημήτριος Ράπτης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25313 50438
Φαξ: 25313 50419
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 14:33

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γράφτηκε από τον

 H Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Έβρου απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

β. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

γ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

δ. Τμήμα Προμηθειών

ε. Τμήμα Γραμματείας

 α.Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

 • Τήρηση του Προσωπικού και Ηλεκτρονικού Μητρώου των υπαλλήλων και η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών

• Παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Π.Ε. και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για μισθολογικά κλιμάκια καθώς επίσης και η καταχώρηση όλων αυτών των υπηρεσιακών μεταβολών σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

• Έκδοση ατομικών πράξεων για το προσωπικό οι οποίες δεν απαιτούν γνώμη συλλογικού οργάνου

• Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας

• Απόδοση κρατήσεων σε Τράπεζες, Ταμεία και Εφορία

• Υπολογισμός και σύνταξη καταστάσεων μισθοδοσίας όλων των υπαλλήλων (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ)

• Έκδοση μηνιαίων βεβαιώσεων των υπαλλήλων για κάθε χρήση (δάνεια, εξαγορές κτλ)

• Έκδοση βεβαιώσεων για τη φορολογική δήλωση (Φεβρουάριο – Μάρτιο κάθε έτος)

• Έκδοση βεβαιώσεων, υπολογισμός πενταετίας και εφάπαξ για συνταξιούχους υπαλλήλους

• Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας

• Χορήγηση αδειών πάσης φύσης και αποστολή δικαιολογητικών για χορήγηση αναρρωτικών αδειών στην Υγειονομική Επιτροπή

• Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος και υπηρεσιακής εξειδίκευσης

• Επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης

• Προετοιμασία – διενέργεια πάσης φύσεως εκλογών, συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και εποπτεία αυτών

• Φύλλα διακοπής Μισθοδοσίας

• Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ για την ολοκλήρωση της ΑΠΔ και αποστολή (κάθε τρίμηνο)

 β.Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

 • Έλεγχος εκκαθάρισης και εντολής δαπανών, συγκέντρωση και έλεγχος των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

• Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και την παρακολούθησή της απόδοσης τους

• Μελέτη των δυνατοτήτων απόκτησης εσόδων και βεβαίωση εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσή τους

• Διαχείριση της περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας και τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων

• Παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων της πρώην Δ/νσης Προγραμματισμού σε θέματα Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

• Κατάρτιση Προϋπολογισμού και τροποποιήσεις προϋπολογισμού (Εγγραφή νέων εσόδων – μεταφορά πιστώσεων από ΚΑΕ σε ΚΑΕ)

• Κλείσιμο οικονομικού έτους – απολογισμός

• Δαπάνες όλων των φορέων (Δ/νσεων)

• Λειτουργικές δαπάνες λαθρομεταναστών, συμβεβλ/νων ιατρών, υποψηφίων οδηγών, επιδομάτων, ενταλμάτων πληρωμής

• Δαπάνες όλων των έργων (ΚΑΠ – Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΝΑ 3 κλπ.) (Έλεγχος λογ/σμών, εργολαβιών, συνεργασία με Διαχειριστική αρχή, κλείσιμο έργων)

• Εκκαθάριση και εντολή δαπανών προγραμμάτων ΚΑΠ – Δημοσίων επενδύσεων

• Έλεγχος οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων των αιρετών και υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας

 γ.Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

 • Καταχώρηση χρηματικών ενταλμάτων

• Πληρωμές και εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη

• Εξόφληση επιταγών και συμφωνία με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών

• Απόδοση κρατήσεων

• Τήρηση του φυσικού ταμείου και διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες

 δ.Τμήμα Προμηθειών

 • Διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητακαι εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας

• Μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων

• Τήρηση Αποθήκης προμηθευομένων ειδών και υλικών και εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

• Διεκπεραίωση των διαδικασιών σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών

ε.Τμήμα Γραμματείας

• Τήρηση πρωτοκόλλου και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας

• Διακίνηση της αλληλογραφίας

• Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες

• Επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης

 

Διευθυντής:  Βάγια Αρβαντά
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Καραολή & Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο:  25513 50521
Φαξ: 25513 50407
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή