Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τους κωδικούς θέσης 101 και 102 αντίστοιχα για την ΣΟΧ 1/2022(149537/8420/24-05/2022 ΑΔΑ:60ΨΠ7ΛΒ-ΡΞΡ)

Διαβάστηκε 123 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή