Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Δράμας

Περίληψη επιβολής κυρώσεων του σε πρατήριο υγρών καυσίμων νομού Δράμας

Με την αριθμό πρωτοκόλλου 219536/2121/13-8-2021 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας, επιβάλλουμε στο πρατήριο υγρών καυσίμων  που έχει έδρα  την Δράμα και  βρίσκεται  επί της οδού Οδυσσέως 3, πρόστιμο  πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) σύμφωνα με τα άρθρα 20 §5, 24, 25 & 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και την παρ. 8.1, περ.ii. του άρθρου 1 «Κατηγορίες Παραβάσεων» της αριθμό Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1039/Β΄/7-7-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα - Σφράγιση εγκαταστάσεων», κατά παράβαση της παρ. 5 περί μη κανονικών καυσίμων του άρθρου 20 του Ν.4177/2013, διότι δείγμα «πετρέλαιο κίνησης» που ελήφθη στις 9/2/2021, από την  δεξαμενή  του  εν  λόγω  πρατηρίου  υγρών καυσίμων από  υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας, το οποίο χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ  κατά την Α΄ & Β΄ χημική εξέτασή του, σύμφωνα με την «Έκθεση Εξέτασης Δείγματος» και την «Έκθεση κατ’ έφεση Εξέτασης Δείγματος» του Γ.Χ.Κ., και με την γνωμοδότηση του Α.Χ.Σ. καθώς το  Α΄ δείγμα βρέθηκε  ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι έχει  σημείο  ανάφλεξης 47,5C αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου 55C. Το δείγμα λόγω του χαμηλού σημείου ανάφλεξης  χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από την κατανάλωση. Το Β΄ δείγμα κατ’

έφεσης βρέθηκε  ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ  γιατί  έχει  σημείο  ανάφλεξης 44C αντί του κατωτέρου  επιτρεπόμενου ορίου 55C. Λόγω  χαμηλού σημείου ανάφλεξης το δείγμα επίσης χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από τη διάθεση του στην αγορά.

Διαβάστηκε 584 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή