Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Δράμας

Περίληψη επιβολής κυρώσεων του σε πρατήριο υγρών καυσίμων νομού Δράμας

Με την αριθμό 36065/309/12-02-2021 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας, επιβάλλουμε στο πρατήριο υγρών καυσίμων  που έχει έδρα  την Δράμα και  βρίσκεται  επί της οδού Παγγαίου 67, Αρκαδικό Δράμας, πρόστιμο  πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) σύμφωνα με τα άρθρα 20, 24, 25 & 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και την παρ. 8.1, περ.ii. του άρθρου 1 «Κατηγορίες Παραβάσεων» της αριθμό Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1039/Β΄/7-7-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα - Σφράγιση εγκαταστάσεων», κατά παράβαση της παρ. 5 περί μη κανονικών καυσίμων του άρθρου 20 του Ν.4177/2013, διότι δείγμα «αμόλυβδη βενζίνη 100 RON» που ελήφθη στις 26/5/2020, από την  δεξαμενή  του  εν  λόγω  πρατηρίου  υγρών καυσίμων , από  υπαλλήλους του 8ο Τμήματος  Κινητής  Ομάδας Ελέγχου  (Κ.Ο.Ε.) Δράμας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., το οποίο χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα, κατά την Α΄ & Β΄ χημική εξέτασή του, σύμφωνα με την «Έκθεση Εξέτασης Δείγματος» και την «Έκθεση κατ’ έφεση Εξέτασης Δείγματος» του Γ.Χ.Κ., και με την γνωμοδότηση του Α.Χ.Σ. καθώς βρέθηκε να περιέχει θείο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου των 10 mg/kg .

Διαβάστηκε 647 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή