Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 205η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 37η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 293η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 206η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 38η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 294η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 207η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 39η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 295η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 208η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 40η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 296η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 209η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 41η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 297η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 25313 50195
Φαξ: 25313 50194
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή