Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 323η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 324η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 325η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 326η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 327η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 328η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 329η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 330η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 331η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 332η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 332η - Ορθή Επανάληψη

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 333η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 334η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 335η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 336η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή