Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προκηρύξεις Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ" προϋπολογισμού: 134.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από την έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου στην Αλεξ/λη, Ι. Δραγούμη 1, μέχρι και στις 14/06/2012. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου "Β". Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832 , FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Α.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/06/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (Ίωνος Δραγούμη 1 Αλεξ/πολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθ. 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και Α1, Α2 και 1η Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και Α1, Α2 και 1η Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.115,10€ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ από την ημέρα της δημοπρασίας.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το την ΣΑΕ072/1 ενάριθμο έργο 1995ΣΕ07210002 με τίτλο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΕΒΡΟΥ , ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΡΔΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ .

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ .

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 19/03/2012

 

Ο Αν ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Β΄β

Διαβάστηκε 1109 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 14:29
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba