Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προκηρύξεις Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δίδυμων οχετών 2*2,35*2,35μ με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Περιφέρεια Aνατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

Κατασκευή δίδυμων οχετών 2*2,35*2,35μ με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου προϋπολογισμού: 165.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από την έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου στην Αλεξ/λη, Ι. Δραγούμη 1, μέχρι 14 - 06 -2012

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου "Β".

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832 , FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Αναστασία

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 / 06 /2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ (Ίωνος Δραγούμη 1 Αλεξ/πολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθ. 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

α)Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και ανήκουν στην Α2, 1ης και εφόσον έχει έδρα τον Νομό και 2ης τάξης , για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .

β)Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.637,66 € και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΚΑΠ 2012(20%) .

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ


Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής περιφέρειας ΑΜΘ

Δαμιανίδης Παύλος

Διαβάστηκε 1206 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 14:25
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba