Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) για εργασίες επανελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης πυροσβεστήρων των υπηρεσιών σε όλο το νομό (Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Σ. Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο : 25513-50442

Fax : 25513-50404

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 30-10-2013

Αριθ. Πρωτ. οικ. 5024

ΑΔΑ: ΒΛΛ57ΛΒ-ΑΓ8


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η  ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ (Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της παροχής υπηρεσιών, για τις ετήσιες εργασίες ελέγχου και κατά περίπτωση συντήρησης ή αναγόμωσης διακοσίων ενενήντα τριών (293) πυροσβεστήρων (260 ξηράς κόνεως και 33 διοξειδίου του άνθρακα) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε όλο το νομό (Ο αριθμός των πυροσβεστήρων είναι ενδεικτικός).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε 4072.0869.0001, έχει εγκριθεί με την αριθμ. 799/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει δεσμευτεί με την αριθ. 4808/18-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ37ΛΒ-3ΑΜ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

H υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της καθορισθείσας ποσότητας των προς προμήθεια εργασιών, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν, μέχρι ποσοστού 10% και μέχρι του ποσού των 4.500,00€ της προϋπολογισθείσας αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, fax) μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14.30 μ.μ, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40 68100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax:25513-50404) και να συνοδεύονται από την άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικά αναγνωρισμένης εταιρείας και αρμόδιου ατόμου.

Η προσφερόμενη τιμή να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικών Προσφορών, ανά είδος, ανά τεμάχιο, να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α, να είναι για όλη την ποσότητα των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτής και το συγκεντρωτικό ποσό να μην ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Η υλοποίηση των εργασιών, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 618/43/2005- ΦΕΚ52/Β/2005 όπως τροποποιήθηκε με την 17230/671/2005-ΦΕΚ1218/Β/2005 και κατόπιν υπογραφής Σύμβασης με το μειοδότη.

Η παρούσα πρόσκληση:

-Να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf


Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου

Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη

Διαβάστηκε 911 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 08:27
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba