Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προσκλήσεις - Πίνακες

2012 Πίνακας 4

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

Κομοτηνή 17.2.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 4/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου
προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει
ενώπιον της Γραμματείας του Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μείζονος
Επταμελούς σύνθεσης, αίτησης αναθεώρησης του άρθρου 19Α/του
Π.Δ.774/1980 κατά της υπ’ αριθμ.
251/2012 απόφασης του VΙ τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά το έργο:
«Οδός Κέχρου – Χλόης» και να
παρασταθεί στην εκδίκαση , να καταθέσει
υπόμνημα και να προβεί σε οποιαδήποτε
πράξη κρίνεται απαραίτητη για την
εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ.

78

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 2 λευκά) Ορίζει το δικηγορικό γραφείο Αθηνών Ματθαίου Ανδρέας & Συνεργάτες, Αλφείου
19-21 , Αθήνα προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον της Γραμματείας του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μείζονος Επταμελούς σύνθεσης, αίτησης αναθεώρησης του άρθρου 19Α/του Π.Δ.774/1980 κατά της
υπ’ αριθμ. 251/2012 απόφασης του VΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά το έργο: «Οδός Κέχρου – Χλόης» και να παρασταθεί στην εκδίκαση , να καταθέσει
υπόμνημα και να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη κρίνεται απαραίτητη για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ. Η αμοιβή του εν
λόγω δικηγορικού γραφείο για την ανωτέρω απόφαση ορίζεται στα 1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό.

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 824 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:59
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba