Νέα & Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος για την Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ΜΚΟ εθελοντικού χαρακτήρα (Π.Σ.Π.Α.).

Οι Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, όπως ορίζεται από την παρ. 3, του άρθρου 1 του Ν. 2646/1998 και που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προβλέπεται από την παρ. 1, άρθρο 5 του ιδίου, και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρακτήρα που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια όπως αυτές ορίζονται από την παρ. 2, του άρθρου 12 του ιδίου, μπορούν να ζητήσουν να αναγνωρισθούν ως Πιστοποιημένοι Φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, όπως ορίζεται από την παρ. 2, του άρθρου 5 του ιδίου και να ενταχθούν στο αντίστοιχο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων.

Στο ως άνω πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Σ.Π.Α.), το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekka-pispa.gov.gr, αφού πρώτα διεκπεραιώσουν τη σχετική εγγραφή τους. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) πλέον δεν θα δέχεται αιτήσεις και τεκμήρια πιστοποίησης αποθηκευμένα σε cd ή usb stick.

Ειδικότερα, το Π.Σ.Π.Α απαρτίζεται από 4 επιμέρους υποσυστήματα και συγκεκριμένα:

  • Το υποσύστημα των αιτήσεων πιστοποίησης.
  • Το υποσύστημα ελέγχου της αίτησης από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
  • Το υποσύστημα ελέγχου της αίτησης από το Ε.Κ.Κ.Α.
  • Το υποσύστημα ελέγχου της αίτησης από το Υπουργείο.

Για τυχόν τεχνικές δυσκολίες κατά την εγγραφή, οι φορείς μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το helpdesk ΠΣΠΑ (από τις 10.00-12.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες) στα τηλέφωνα 213 2039 775- 213 2039 616- 213 2039 750- 213 2039 751.

Read 198 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand