Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας γίνεται γνωστό, ότι στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την αποϊδρυματοποίηση και σε συνέχεια της υπ’αριθμ.11182/19-05-2023 (ΑΔΑ:ΡΡΦΩ46ΜΤΛΚ-4ΒΗ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσοι επιθυμούν να αναλάβουν τη φροντίδα ανηλίκου με σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67% ή ψυχική πάθηση, συμπεριλαμβανομένης της νοητικής ή και αναπτυξιακής, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ως επαγγελματίες ανάδοχοι, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση ψηφιακά από 24/05/2023 έως 29/09/2023, μέσω της διαδικτυακής πύλης «Anynet» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας, με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Ειδικότερα, το ως άνω πρόγραμμα υλοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ιδρυματική φροντίδα των ανηλίκων και να εξασφαλισθεί η διαβίωσή τους σε ένα ασφαλές και κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο θα συμβάλλει στην πνευματική τους και ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη. Με το θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής διασφαλίζεται για κάθε επαγγελματία ανάδοχο το κατάλληλο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στη φροντίδα του παιδιού που αναλαμβάνει. Ο επαγγελματίας ανάδοχος συμμετέχει σε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και αμείβεται για το κοινωνικό έργο που παρέχει.

Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου να αξιολογηθεί ως επαγγελματίας ανάδοχος, μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων, διεξάγει ενδελεχή κοινωνική έρευνα για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υποψήφιου επαγγελματία αναδόχου. Επίσης, ο αρμόδιος, για την εποπτεία της αναδοχής φορέας ,συντάσσει και αποστέλλει ανά εξάμηνο στον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων έκθεση σχετικά με τις δράσεις του, εκτός αν προκύψει ανάγκη για έκτακτη ενημέρωσή του, οπότε τον ενημερώνει αμελλητί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοθέση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%A1%CE%A6%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-4%CE%92%CE%97 ή να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 μέχρι 15:00) στα τηλέφωνα: 2105281182 και 2105281166 και στο e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 284 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand