Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.με.Α. ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/ Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 253/30-112-2022 (ΑΔΑ : 6Γ2Ζ46ΜΤΤΛΚ - 82Λ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ξεκινά η έκδοση και η ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α., για το έτος 2023.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ορίζεται

 η 23η Ιανουαρίου 2023 και λήξης η 31η Οκτωβρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους παρακαλούμε να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να κάνουν κράτηση ραντεβού στον τηλεφωνικό αριθμό 25213 51322 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (για έκδοση, ανανέωση ή απώλεια κάρτας), καθώς και στα τηλέφωνα των Κ.Ε.Π. Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (μόνο για την ανανέωση κάρτας).

Κ.Ε.Π  Δήμου Δράμας                                                : 2521351372

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Καλαμπάκι)                         : 2521352601, 2521053508, 2521352604

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Κυργία)                                : 2521352200, 2521352205, 2521072501

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Άγιος Αθανάσιος)                : 2521066404

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Δοξάτο)                                : 2521352112, 2521352113, 2521352114

Κ.Ε.Π  Δήμου Παρανεστίου (Νικηφόρος)                  : 2521352318, 2521352319, 2521090437

Κ.Ε.Π. Δήμου Παρανεστίου (Παρανέστι)                   : 2524350100

Κ.Ε.Π. Δήμου Παρανεστίου (Ανδριανή)                    : 2521082301

Κ.Ε.Π  Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνης)            : 2522021010

Κ.Ε.Π  Δήμου Προσοτσάνης (Φωτολίβος)                : 2521093003

Κ.Ε.Π. Δήμου Προσοτσάνης (Σιταγροί)                     : 2521074543

Κ.Ε.Π. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου                             : 2523350102

Δικαιούχοι - Συγκοινωνιακά μετακίνησης μέσα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής απόφασης για το έτος 2023, χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης :

1) Στα Άτομα με Αναπηρίες (για Αστική Συγκοινωνία) :

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α΄),
 • πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του Π.Δ. 106/2007 (Α’ 135), στο άρθρο 85 παρ.4 του ν.4251/2014 (Α’ 80) και στο άρθρο 31 παρ.1 του ν.4540/2018 (Α’ 91),
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ  που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Σημείωση:

α) Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή   φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

β)  Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€)  ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000 €) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ (άρθρο 81 του ν.4611/2019).

Στα άτομα αυτά που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία.

Σε περίπτωση που το Δηλωθέν Εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο μόνο κατά 50% έκπτωση σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

 

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο - Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

2) Στα  Άτομα με Αναπηρίες (για Υπεραστική Συγκοινωνία) :

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (A’ 246)
 • πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του Π.Δ. 106/2007 (Α’ 135), στο άρθρο 85 παρ.4 του ν.4251/2014 (Α’ 80) και στο άρθρο 31 παρ.1 του ν.4540/2018 (Α’ 91),
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).

εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού :

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής διεύθυνσης του τόπου διαμονής και η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
 • Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)

ή  

 

βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ

ή

 

απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ, για όσους λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας επ’ αόριστον .

ή

για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ.

     Σημείωση : Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης (επιδόματος) ατόμων με

αναπηρία όρασης και του προγράμματος ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση  (Β.Ν.Κ.), από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

 

Προκειμένου τα άτομα με αναπηρία όρασης ή νοητικής υστέρησης που δεν είναι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση φορολογικής δήλωσης όσοι δικαιούχοι δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού κουπονιού  για  το Αστικό ΚΤΕΛ.

Σημείωση : Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 € ατομικό και 29.000

€ οικογενειακό ( το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 € για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο), αφού αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχτηκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά αναπηρικά επιδόματα,  δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπηρεσαστικών ΚΤΕΛ μόνο.

Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας  από τον ΟΠΕΚΑ  από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ, η οποία θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας του οικείου Δήμου, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημά του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

 • Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται φωτοτυπία Ιατρικής Βεβαίωσης Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

Για την έκδοση νέας κάρτας, απαιτούνται δύο πρόσφατες φωτογραφίες, από τις οποίες η μία επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου.

Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις όμοιες φωτογραφίες, από τις οποίες η μία επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/1998.

 

Σε περίπτωση απώλειας δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, μετά από προσκόμιση βεβαίωση απώλειας από Αστυνομική Αρχή..

Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση του δελτίου μετακίνησης.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2023 (άρθρο 3 περιπ. 4 της σχετικής Κ.Υ.Α.).

Read 490 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand