ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με την  υπ. αριθ. 231519/3416/04-08-2022 (ΑΔΑ:61ΦΒ7ΛΒ-16Θ ΑΔΑΜ: 22REQ011056048 2022-08-04) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ανακοινώνει την διοργάνωση της δράσης O Aργαλειός της Ανατολής” της Α.Μ.Κ.Ε. «Εργοστάσιο Ονείρου» στα πλαίσια του  «Περιφερειακού Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε. Καβάλας 2022», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στo Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων  στις 02/09/2022,συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 9.900 ΕΥΡΩ (αρθ.43 Ν.4605/2019) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,  σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3072 ΚΑΕ .0844.0001 οικονομικού έτους 2022 (CPV: 79952100-3  “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”).

Read 656 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand