Νέα & Ανακοινώσεις

Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι- πτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματι- κή Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως Αρχή Σχεδιασμού του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθ. 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της παραλαβής του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/112607 /7323/01.11.2023 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ (αρ.πρωτ. 338915/6429/02.11.2023 εισερχόμενου εγγράφου):

α) Ανακοινώνει ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η ΣΜΠΕ είναι αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/nea-dieuthinseon/gen-dnsis-anaptyksiakoy-programmatismoy/gen-dnsis-anaptyksiakoy-programmatismoy-3/item/80241-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-smpe-tou-perifereiakoy-sxediou-gia-tin-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi-pespka-perifereias-anatolikis-makedonias-thrakis

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ, (Ταχ. Δ/νση : Σισμάνογλου 78, Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή, τηλ.2531350733) και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β)Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει, εφόσον το επιθυμεί, εγγράφως  και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, προς την αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ηλεκτρονική διεύθυνση:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73) , μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την  ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, δηλαδή μέχρι τις 5-12-2023.

Read 551 times Last modified on Monday, 06 November 2023 10:13

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand